Hiltulanlanlahteen tulossa suuri koulu – lapsia lähes 650

Kuopion Hiltulanlahden uuden koulun ensimmäinen vaihe voisi olla käytössä syksyllä 2019.

Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kuopion kaupunki on päätymässä Hiltulanlahden uuden koulun rakentamiseen kahdessa vaiheessa. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle esitetään, että ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin kaksisarjainen koulu, esikoulutilat kolmelle ryhmälle sekä päiväkodin tilat neljälle ryhmälle sekä tilat avoimelle päiväkotitoiminnalle. Oppilasmäärä olisi ensimmäisessä vaiheessa 372, josta esikoululaisia olisi 72 oppilasta.

Tilat pitäisi saada käyttöön syksyllä 2019. Jos aikataulu venyy, Hiltulanlahteen joudutaan hankkimaan väliaikaisia lisätiloja, koska alueen lapsimäärä kasvaa vuosittain. Väliaikaiset tilat merkitsisivät ylimääräisiä kustannuksia toiminnan ja tilojen järjestämisestä.

Hankesuunnitelman mukaan koulun ja päiväkodin ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 17 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen kustannusten arvioidaan olevan kaksi miljoonaa euroa.

Toinen vaihe sisältää opetustilat 150 oppilaalle erilliseen rakennukseen. Kahteen vaiheeseen jakamalla olisi mahdollista aikatauluttaa rakentaminen Hiltulanlahden rakentumisen mukaan sekä välttää vuokrakustannuksia tyhjistä tiloista verrattuna vaihtoehtoon, jossa kaikki tilat rakennettaisiin kerralla.

Iso koulu Kuopion mittakaavassa

Hiltulanlahden alakoulussa on tällä hetkellä lähes 150 oppilasta. Koulu toimii vuonna 1926 rakennetussa päärakennuksessa, vuonna 2003 rakennetussa viipalerakennuksessa sekä vuonna 2012 rakennetun yksityisen päiväkodin tiloissa.

Oppilasennusteiden mukaan alakouluikäisten lasten määrä kasvaa Kuopion eteläisellä kaupunkialueella noin 300 lapsella vuoteen 2025 mennessä ja kasvu jatkuu myös sen jälkeen. Näköpiirissä on myös omakotirakentamisen laajeneminen Hiltulanlahden itäpuolelle sekä Pirttiniemen ja Hiltulanlahden väliin.

Uudesta koulusta on tulossa suuri kuopiolaisittainkin verrattuna. Toisen vaiheen valmistuttua koulussa on 522 oppilasta. Kun lukuun lisätään päiväkotilapset, yhteismäärä on 644 lasta. Työntekijöitä koululle tulee 70.

Väliaikaisia tiloja tarvitaan jo ensi syksynä

Hankesuunnitelmasta käy ilmi, että jo ennen uuden koulun rakentamista on löydettävä väliaikaisia lisätiloja kasvavalle koululaisten määrälle. Arvion mukaan ensi syksynä tarvitaan kaksi opetustilaa lisää ja syksyllä 2018 vielä kolme opetustilaa lisää. Vaihtoehtoina ovat vuokrattavat tilaelementit, Hiltulanlahden alueella olevan rakennuksen hyödyntäminen tai koululaisten kuljettaminen lähialueiden kouluihin.

Koulun valmistuminen syksyksi 2019 edellyttää sitä, että toteutuksen suunnittelu alkaa keväällä 2017 ja suunnitelmat olisivat valmiina joulukuussa. Rakentaminen pitäisi saada liikkeelle huhtikuussa 2018.

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee hankesuunnitelmaa keskiviikkona.