Lapin sairaanhoitopiiri ja Rovaniemi yhdistävät mielenterveyspalvelut – tavoitteena lisätä avohoitoa

LSHP:n psykiatrinen hoito ja Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät 1. helmikuuta. Toimipaikat säilyvät toistaiseksi ennallaan, eikä muutos alkuvaiheessa näy asiakkaalle päin.

mielenterveys
psykiatrian poliklinikka Lapin keskussairaala
Antti Mikkola / Yle

Kaupungilta siirtyy Lapin sairaanhoitopiirille mielenterveystiimien, kuten Mielitiimin, Kuntoutustiimin ja Psykoterapeuttisen tiimin palvelut sekä A-klinikan päihdepalvelut. Samalla siirtyy parituhatta hoitosuhdetta ja 48 työntekijää.

Asiakkaalle muutos ei näy, vaan hoitosuhteet, toimipaikat ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Kesällä psykiatrian palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut on tarkoitus siirtää Kemijoki Oy :ltä vuokrattuun taloon Valtakadulle.

Kevään aikana palveluista yritetään karsia päällekkäisyyksiä ja kehittää avohoitoa. Yhdistymisen keskeinen tavoite onkin lisätä avohoitoa niin, että sen osuus on 60 prosenttia ja laitoshoidon 40 prosenttia, kun nyt luvut ovat toisinpäin.

Muurolan sairaalasta on jo lakkautettu yksi osasto ja sen työntekijät siirretty avohoidon työntekijöiksi. Muurolan psykiatrisessa sairaalassa on jäljellä 46 vuodepaikkaa, kun kahdeksan vuotta sitten paikkoja oli kaksinkertainen määrä.

Avohoito vähentänyt itsemurhia

Muurolassa on tammikuun alusta pilotoitu 10-paikkaista "intensiivipolia" niille psykiatrisille potilaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Päivät vietetään Muurolassa ja yöt kotona. LSHP:n psykiatrisen hoidon tulosaluejohtaja Sanna Blanco Sequeiros kutsuu muualta Suomesta tuttua mallia "intensiiviseksi avohoidoksi".

Kevään aikana avohoitoa kehitetään edelleen. Blanco Sequiroksen mukaan avohoidon kehittäminen ja muiden muassa matalan kynnyksen Mielitiimin perustaminen syksyllä 2014 on jo vaikuttanut Lapin itsemurhalukujen selvään laskuun.

Mielitiimin asiakkaaksi pääsee käytännössä saman tien, kun taas vakavampia mielenterveysongelmia hoitavan Psykoterapeuttisen tiimin jonossa on tällä hetkellä noin 50 ihmistä. Jono oli kolme kertaa pidempi ennen Mielitiimin perustamista.

Rovaniemen asukkaista viisi prosenttia käyttää mielenterveys- ja päihdepalveluita, enemmistö heistä on 80- ja 90-luvuilla syntyneitä.

KORJATTU: kohta "vakavampia mielenterveysongelmia hoitavan Akuuttitiimin" muotoon "vakavampia mielenterveysongelmia hoitavan Psykoterapeuttisen tiimin".