Berner ihmettelee hallituskumppaneiden tietämättömyyttä

Bernerin mukaan tietoa liikenneuudistuksesta jaettiin paljon. Kritiikkiä tuli asioista, joita selvityksessä ei edes ollut.

Anne Berner
Anne Berner Ylen haastattelussa 24. tammikuuta.
Yle

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoo, että tietoa hänen vetämästään liikenneselvityksestä oli koko selvityksen ajan tarjolla paljon. Hän on yllättynyt siitä, että selvitystyön julkitulon jälkeen hallituskumppanit nostivat keskusteluun asioita, joita ei edes ole koko selvityksessä.

A-studion tiistaina tekemässä haastattelussa Berner kertoo, että selvityksen asiat ja sen esiin nostamat kysymykset käytiin useaan kertaan läpi.

– Tässä on valtavan pitkä prosessi takanapäin – ennen kuin tehtiin kehysriihessä 5.4.2016 päätös siitä, että tämä toimeksianto annetaan, käytiin keskustelu siitä, mitkä ovat meidän liikennepolitiikan keskeiset haasteet. Silloin jo esittelin ensimmäisen kerran, mitkä nämä mahdolliset ratkaisut voisivat olla silloiselle valtiovarainministerille Alexander Stubbille (kok.), joka sanoi, että kannattaa selvittää.

– Silloin esittelin tämän ratkaisumallin myös (ulkoministeri) Timo Soinille (ps.), joka sanoi, että kannattaa selvittää.

– Sen jälkeen tehtiin työtä oikeastaan siitä huhtikuusta nyt vuodenvaihteeseen. Tähän vuoteen mahtuu lukuisia tapaamisia, kokouksia, yhteydenpitoja, sidosryhmätapaamisia täällä ministeriössä, kuulemistilaisuuksia, joissa myös käytiin tätä kokonaisuutta läpi.

Berner vakuuttaa, että koko valmistelun ajan kaikki osapuolet ovat saaneet olla mukana. Hallituskumppanit kuitenkin ovat ilmaisseet, että he eivät päässeet riittävästi mukaan.

– Valitan, että he sen niin kokevat, mutta he eivät ole koskaan sitä minulle ilmaisseet, Berner sanoo.

Berner: Ei riittävää paneutumista

Berner kertoo, että valtiovarainministeriö pidettiin valmistelussa tiiviisti mukana. Hanketta käytiin läpi seurantaryhmässä, jossa oli valtiovarainministeriön apulaisbudjettipäällikkö ja jolle annettiin kommenttipuheenvuorot.

– Ennen kuin tämä ehdotus laitettiin lausunnoille, niin kävin koko ehdotuksen läpi (valtiovarainministeri) Petteri Orpon (kok.) kanssa ja vielä varmistin häneltä, voinko varmasti laittaa sen lausunnoille ja että hän on sinut sen kanssa, että se lähtee lausunnoille. Siihen sain kuittauksen, että näin on – tämä voi lähteä lausunnoille.

Kysyttäessä, eivätkö hallituskumppanit sitten paneutuneet riittävästi selvitykseen, Berner sanoo uskovansa niin.

– Uskon ainakin niistä kommenteista, joita olen lukenut julkisuudessa. On kommentoitu myös sellaisia asioita, joita esityksessä ei ole. Meillä ei ole esityksessä pakkoseurantaa, meillä ei ole esityksessä velvoitetta mustiin laatikkoihin, meillä ei ole esityksessä minkäänlaisia sen tyyppisiä ratkaisuja, jotka eivät perustuisi vapaaehtoisuuteen. Siellä on paljon käyty keskustelua julkisuudessa myös hallituskumppaneiden toimesta elementeistä, joita siellä selvityksessä ei ole.

Berner on saanut kritiikkiä muun muassa siitä, että selvitys pamahti julkisuuteen liian valmiina. Berner sanoo ettei kyse ollut edes mikään valmis ehdotus vaan nimenomaan lausunnoille lähtevä selvitys.

– Yhteisesti sovittiin siitä, että tämä on selvitys, joka on oikeasti vasta luonnos, joka laitetaan lausunnoille. Lausuntojen yhteydessä pidetään niihin liittyvä info nimenomaan siksi, että puhuttiin niin paljon selvityksessä olevista elementeistä, joita siellä ei ole. Me olimme yhtä mieltä siitä, että nämä asiat pitää oikaista ja käydä keskustelu siitä, minkälainen tämä selvitys on, mitä se pitää sisällään, laittaa se lausunnoille ja sitten katsoa millaisiin lopputulemiin päästään, Berner sanoo.

Katso Anne Bernerin haastattelu A-studiossa, TV1 klo 21. TV1-kanavan lähetystä voit seurata suorana Yle Areenassa.

Juttua korjattu 24.1. klo 21.20: Seurantaryhmässä oli mukana valtiovarainministeriön apulaisbudjettipäällikkö, ei budjettipäällikkö, kuten jutussa alun perin luki.