Rovaniemen kaupunginjohtaja esittää uimahallin suunnittelurahaksi 200 000 euroa

Kaupunki maksaa uimahallin käytöstä sopimuksen mukaisesti vuotuista käyttökorvausta, jolla varmistetaan uimahallin kohtuuhinnat asukkaille.

uimahallit
Havainnekuva Ounasvaaralle suunnitellusta uimahallista.
Havainnekuva uudesta uimahallista.Hannu Kerkelä / Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöpalvelu

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että uuden uimahallin hankesuunnittelu aloitetaan ja suunnitteluun myönnetään 200 000 euroa.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa, että kaupunkikonserniin kuuluva kiinteistöosakeyhtiö laatii hankesuunnitelman Ounasvaaralle urheiluopiston yhteyteen rakennettavasta uimahallista. Tämän jälkeen Rovaniemen kaupunginvaltuusto päättää erikseen hankkeen rahoittamisesta.

Uimahallihanketta on kaupungilla valmistellut kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä. Hankkeen on suunniteltu toteutuvan seuraavasti:

– Lappi Areena -yhtiö laatii hankesuunnitelman ja tarkemman kustannusarvion vuonna 2017 ja sen valmistuttua Rovaniemen kaupunginvaltuusto päättää erikseen hankkeen rahoittamisesta ja investoinnista taloussuunnitelman vuosina 2018 - 2019.

– Yhtiö rakennuttaa uimahallin urheiluopiston yhteyteen ja uimahallin vuokraamisesta neuvotellaan vuokrasopimus, jolla uimahalli vuokrataan Santasport Oy:lle, joka vastaa neuvotellun vuokrasopimuksen mukaisesti tulevan uimahallin käytöstä ja toiminnasta.

– Kaupunki maksaa uimahallin käytöstä erillisen sopimuksen mukaisesti vuotuista käyttökorvausta, jolla varmistetaan uimahallin kohtuuhintainen käyttö asukkaille. Uimahalli on kaupungin asukkaiden käytettävissä oleva kunnallinen liikuntapaikka.

Valmista syyskuussa

Rakennushankkeen tavoitteena on parantaa kaupungin uimahalliolosuhteet nykyaikaiselle tasolle ja minimoida verorahoituksella katettava määrärahan lisäystarve.

Hallin sijoituspaikka Ounasvaaralla tukee Ounasvaaran liikuntakeskittymän kehittämistä ja Lapin urheiluopiston asemaa valtakunnallisena valmennuskeskuksena.

Hankesuunnittelun organisointi esitetään toteutettavaksi siten, että kaupunginjohtaja nimeää hankkeelle ohjausryhmän ja seuraavat tehtäväkohtaiset työryhmät: Uimahallirakennuksen hankesuunnittelu, maankäyttö- ja kaavoitus, liikenne- ja katujärjestelyt, viestintä sekä energia ja vesi.

Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areena hankkii hankesuunnittelusta vastaavan projektipäällikön ja tarvittavat suunnittelijat. Hankesuunnittelu käynnistetään välittömästi ja tavoitteena on saada hankesuunnitelma valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee uimahalli-esitystä ensi maanantaina.