Hyppää sisältöön

Kysely: Suurin osa sodankyläläisistä hyväksyy kaivoksen, monella huoli ympäristöstä

Kaivokset tekevät eniten hallaa poroelinkeinolle.

Kevitsan kaivos sijaitsee Sodankylässä. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Lähes 80 prosenttia sodankyläläisistä hyväksyy kaivostoiminnan paikkakunnalla, käy ilmi Lapin yliopiston kyselytutkimuksesta.

Kyselytutkimuksen mukaan kaivostoiminnalla on ollut myönteisiä vaikutuksia Sodankylän paikallistalouteen ja työmahdollisuuksiin. Noin 80 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo, että koulutus- ja työmahdollisuudet, yksityinen palvelutarjonta ja paikkakunnan ilmapiiri ovat parantuneet kaivosten myötä.

Kaivokset eivät ole tuoneet pelkkää hyvää. Noin puolet vastaajista arvioi, että kaivostoiminta on heikentänyt ympäristön tilaa ja kaivosten lähikylissä tätä mieltä oli kuusikymmentä prosenttia vastanneista.

Kaivostoiminta haittaa elinkeinoista eniten porotaloutta, sillä lähes puolet vastanneista arvioi kaivoksilla olevan kielteisiä vaikutuksia porotalouden toimintaan Sodankylässä.

Kaivosten vaikutukset matkailuun nähtiin vähäisinä, sillä Sodankylässä olevat ja suunnitellut kaivokset eivät sijaitse tärkeimmillä matkailualueilla tai niiden lähellä.

Kaivossopimuksella sosiaalinen toimilupa

Sodankylän kunta valmistelee parhaillaan kaivosohjelmaa. Sen tavoitteena on kunnan, kaivosyhtiöiden ja muiden sidosryhmien yhteistyöllä kehittää "sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää kaivostoimintaa paikkakunnalla".

– Mikäli kaivostoiminnan halutaan Sodankylässä jatkuvan  ja jopa laajentuvan  kansalaisten osallisuus ja eri ihmisryhmien vaikutusmahdollisuudet ovat avainasemassa kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan kannalta. Kunnan aloite kaivosohjelman valmistelemiseksi ja pyrkimys yhteiseen kaivossopimukseen ovat työkaluja kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi, Sodankylän kunnanjohtaja Viljo Pesonen sanoo Lapin yliopiston tiedotteessa.

Lapin yliopiston tekemän kyselytutkimuksen aineisto kerättiin viime kesänä. Kyselyyn vastasi 200 kuntalaista. Kysely on osa Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet arktisella alueella (REGINA) hanketta.