Tienkäyttömaksut tyrmättiin, mutta saaristoliikenne saattaa tulla pian maksulliseksi

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) aikoo Svenska Ylen mukaan kertoa ensi viikon alussa, esittääkö hän kaavailemiaan maksuja saaristoliikenteeseen. Maksuja on suunniteltu kokeiltavaksi huhtkuun alusta ensi vuoden loppuun.

Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmat saaristoliikenteen maksullisuudesta saivat perusteellisen tyrmäyksen loppuvuodesta päättyneellä lausuntokierroksella. Lausuntoja tuli yli 80.

Esityksen mukaan jokaiselta matkustajalta perittäisiin 10–15 euroa, henkilöautosta  25–35 euroa ja kuorma-autosta 100–150 euroa yhteysalusmatkalta.

Erityisesti Turun saaristoa koskeva hanke ei saanut juuri ymmärrystä. Se sai  asukkailta, yrittäjiltä ja oikeusoppineelta täystuomion.

Edes yrittäjät eivät usko saaristoliikenteen markkinoihin

Varsinais-Suomen maakuntaliitto teilasi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ajatukset siitä, että nykyinen järjestelmä veisi markkinoita yksityiltä yrittäjiltä.

"Saariston olosuhteissa markkinoita kaupallisille, ympärivuotisille liikennepalveluille ei yksinkertaisesti ole. Maksuton yhteysalusliikenne, samoin kuin maksuton maantielauttaliikenne, edesauttavat saariston aktiivisuutta ja positiivista muuttoliikettä sekä luovat uskoa siihen, että saaristossa voi ja kannattaa jatkossakin elää ja yrittää", maakuntaliiton lausunnossa sanotaan.

Suomen Yrittäjiätkään eivät vakuutu saaristoliikenteen maksujen järkevyydestä. Ministeriö oli arvioinut keräävänsä maksuilla neljä miljoonaa euroa vuodessa, mikä kattaisi noin 23 % yhteysalusliikenteen kustannuksista. Lisäksi asetusluonnos oli yrittäjien mielestä kehnosti laadittu.

"Esitysluonnos ei täytä lainsäädännön valmistelulle asetettuja laadullisia vaatimuksia. Esityksen vaikutusarviointeja tulee mielestämme täydentää ja korjata, ennen kuin ehdotetusta asetuksesta voidaan päättää." sanotaan yrittäjien lausunnossa. 

Berner ratkaisee maksullisen liikenteen kohtalon ensi viikon alussa

Lausuntopinoa on tutkittu liikenne- ja viestintäministeriössä alkuvuosi. Ministeri Anne Berner on kertonut Svenska Ylelle antavansa ratkaisun ensi viikon alussa.

Maksullisesta liikenteestä on tarkoitus antaa asetus, joka vain täydentäisi saaristolakia. Bernerin esitys kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja sen tavoitteena on luoda "suotuisa toimintaympäristö digitaalisille hankkeille".

Saaristoliikenteen digiloikka olisi professori Martin Scheininin mukaan ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuuden kanssa. Lisäksi se syrjisi saaristossa asuvia ja ruotsinkielisiä. Hallituksella ei edes olisi toimivaltaa antaa tällaista asetusta sanoo kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Scheinin lausunnossaan.