Kirurgisia leikkauksia ehdotetaan keskitettäväksi – Katso Ylen koneesta, missä sinut leikattaisiin

Selvityshenkilöt ehdottavat kirurgisia leikkauksia keskitettäväksi vähemmän kuin vielä syksyllä.

terveydenhoito
Leikkaussali.
Anu Pöntinen / Yle

Ylen kone kertoo tiedot leikkausten keskittämisestä

Katso alla olevasta keskittämiskoneesta, missä eri leikkauksia jatkossa tehtäisiin. Koneen toimenpidelistaan on koottu keskeisimmät kirurgisten erikoisalojen leikkaukset. Koneessa ei ole ei-kirurgisia aloja ja suun terveydenhuoltoa.

Kirjoita hakukenttään muutama kirjain toimenpiteestä, niin näet, moneenko sairaalaan toimenpide ehdotetaan keskitettäväksi. Löydät esimerkiksi kaikki syöpään liittyvät toimenpiteet kirjoittamalla "syö".

5+ = yliopistosairaaloissa ja sovittaessa laajan päivystyksen sairaaloissa

12+ = laajan päivystyksen sairaaloissa ja sovittaessa muissa keskussairaaloissa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Selvitystyö valmistui

Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt selvitykset sairaaloiden työnjaosta. Selvityshenkilöt esittävät tukielinkirurgian ja syöpäkirurgian, eräiden ei-kirurgisten alojen, ja suun terveydenhuollon työnjaon uudistamista sairaaloissa.

Syöpäkirurgian selvityksen ovat tehneet kirurgit: professori Reijo Haapiainen, urologian erikoislääkäri Niilo Hendolin, ja kirurgian professori Mikael Victorzon. Tuki- ja liikuntaelinkirurgian selvityksen ovat tehneet ortopedit: sairaalajohtaja Petri Virolainen ja ylilääkäri Maija Pesola. Nämä raportit ovat jatkoa Haapiaisen ja Virolaisen viime syksynä tekemään selvitykseen Kirurgia Suomessa 2020-luvulla. (siirryt toiseen palveluun)

Toteutuessaan kirurgien ja ortopedien selvitykset merkitsevät osaamisen kokoamista viiteen yliopistosairaalaan ja seitsemään muuhun laajan päivystyksen sairaalaan. Esitetyt muutokset ovat kuitenkin vähäisempiä kuin Haapiainen ja Virolainen viime syksynä esittivät. Kirurgisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä myös muissa kuin laajan päivystyksen sairaaloissa, jos ne täyttävät sovitut leikkausmäärä- ja laatuvaatimukset sekä potilasturvallisuusvaatimukset. Sairaaloiden välisestä työnjaosta pitää sopia viiden yliopistosairaalan ympärille muodostuvilla erityisvastuualueilla (erva) ja sote-uudistuksen toteutuessa viidellä yhteistyöalueella.

Osa toimenpiteistä tehtäisiin vain yhdessä tai muutamassa yliopistosairaalassa.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Syöpäkirurgian ehdotukset

Viiteen yliopistosairaalaan keskitettäisiin muun muassa keuhkosyövän, peräsuolisyövän, haimasyövän ja robottiavusteinen eturauhassyövän leikkaaminen. Jo tällä hetkellä suuri osa keuhkosyövistä leikataan yliopistosairaaloissa, samoin eturauhassyövästä noin 80 prosenttia.

Määrällisesti paljon tehtäviä syöpäleikkauksia voitaisiin tehdä jatkossa muissakin kuin seitsemässä laajan päivystyksen sairaalassa. Näitä keskussairaaloita ovat Kemi, Kajaani, Kokkola, Vaasa, Savonlinna, Mikkeli, Kotka ja Hämeenlinna.

Leikkausten edellytyksinä ovat riittävä vuotuinen leikkausmäärä, toimivat moniammatilliset työryhmät, ja riittävä osaajien määrä. Työnjaosta pitää sopia kullakin erva-alueella.

Muissa kuin laajan päivystyksen sairaaloissa tehtäviä syöpäleikkauksia olisivat esimerkiksi rintasyöpäleikkaukset, paksusuolisyöpäleikkaukset, tietyt gynekologiset ja urologiset syöpäleikkaukset sekä ihosyöpäleikkaukset.

3 D -tähystyksellä tehtäviä eturauhassyöpäleikkauksia voisi myös tehdä muissa kuin laajan päivystyksen sairaaloissa, kuitenkin niin, että tietty vuotuinen leikkausmäärä täyttyy, ja että työnjaosta on sovittu erva-alueilla.

Tekonivelkirurgian ehdotukset

Tekoniveliä leikataan tällä hetkellä noin 50 sairaalassa, ja uusintaleikkauksia noin 30 sairaalassa. Lonkan ja polven ja olkapään tekonivelleikkaukset ehdotetaan keskitettäväksi laajan päivystyksen sairaaloihin. Niitä voidaan leikata myös maakuntien keskussairaaloissa, kunhan erva-alueella yliopistosairaalan johdolla päätetään, mitkä yksiköt varustetaan ja resursoidaan tekonivelkirurgiaa tekeviksi. Lisäksi potilasmäärä- sekä muut laatukriteerit on toteuduttava päivystys huomioiden.

Lonkan ja polven uusinta tekonivelleikkauksia pitää pystyä tekemään samoissa sairaaloissa, mutta vaativat uusinta tekonivelleikkaukset tulee keskittää yliopistosairaaloihin tai vastaaviin yksiköihin.

Pienempien nivelten tekonivelleikkaukset keskitettäisiin viiteen yliopistosairaalaan, samoin olkapään tekonivelen uusintaleikkaukset.

Miksi monet asiantuntijat ehdottavat leikkausten keskittämistä?

1. Hoidon kriteerit eli syyt, miksi leikataan, yhtenäistyvät, ja potilaat saavat mahdollisuuden yhdenvertaiseen hoitoon koko maassa.

2. Tutkimus ja hoitovaihtoehtojen valintaan ja toteuttamiseen tarvitaan monen eri ammattiryhmän osaamista. Onnistuu paremmin suurissa ja hyvin varustetuissa sairaaloissa.

3. Ammattilaisten riittävyys.

4. Leikkausmäärien ja toistojen kasvu parantaa työn laatua sekä tehokkuutta sekä lääkärin että koko hoitotiimin kohdalla.

5. Laatu voi olla pienemmissä yksiköissä hyvää, mutta suuremmat yksiköt takaavat varmemmin tasaisemman laadun ja hoidon saatavuuden.

6. Uusi teknologia ja laitteet ovat usein kalliita. Investointien keskittäminen mahdollistaa uusia hankintoja ja parantaa laitteiden käyttöastetta.

7. Uuden tiedon ja tutkimuksen käyttöönotto helpottuu.

8. Erikoislääkäreiden aikaa vapautuu myös terveyskeskuskonsultointeihin.

Keskussairaaloissa leikkaukset eivät lopu

Kahdeksassa keskussairaalassa leikkaukset eivät lopu ja niissä jatkuu kirurgian päivystys. Sinne jäävät esimerkiksi sappikivien, tyrien, nilkkamurtumien leikkaukset ja polven tähystysleikkaukset sekä ne leikkaukset, jotka erityisvastuualueella sovitaan. Sairaaloihin, joissa synnytetään, jää myös kirurgian päivystysleikkausvalmius.