1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Jussi Niinistö

Armeijaan mennään nyt kahdessa erässä – Puolustusministeri: "Neljän malli voisi olla parempi"

Jussi Niinistön mukaan etenkin valmiuden takia olisi syytä pohtia, kannattaisiko saapumiseriä lisätä.

Jussi Niinistö
Varusmiehiä rivissä.
Nykyisin armeijan harmaisiin astutaan tammikuussa ja heinäkuussa.Jyrki Lyytikkä / Yle

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) sanoo, että varusmiespalveluksen saapumiserien lisäämistä on syytä alkaa selvittää. Nykyisin varusmiehiä astuu palvelukseen kahdesti vuodessa: tammikuussa ja heinäkuussa.

– Voi olla perusteltua palata siihen käytäntöön, joka meillä aikaisemmin oli eli kolmen saapumiserän malliin, tai ehkä vielä parempi voi olla neljän saapumiserän malli. Silloin olisi valmiuden kannalta parempi tilanne ja myös varusmiehillä olisi parempi mahdollisuus vaikuttaa opintojen etenemiseen jouhevasti, hän sanoo Ylelle.

Miten neljän saapumiserän malli parantaisi valmiutta?

– Silloin meillä on paremmin tietyssä koulutusvaiheessa olevia varusmiehiä käytössä valmiuteen liittyvissä tehtävissä, Niinistö sanoo.

Niinistö ei innostu kahden kuukauden siirrosta

Puolustusministerin mukaan samalla voisi löytyä ratkaisu myös mahdollisiin opiskeluun ja työntekoon liittyviin ongelmiin.

Varusmiesliitto on ehdottanut, että asepalvelukseen astumisen ajankohtaa siirretään kahdella kuukaudella eteenpäin nykyisestä tammikuusta ja heinäkuusta, jolloin palvelusajat vastaisivat paremmin työ- ja opiskeluelämän rytmiä.

Liiton mukaan nykyiset ajankohdat sotkevat varusmiesten kiinnittymistä opiskelu- ja työelämään ja aiheuttavat turhaa joutenoloa.

Niinistö ei usko, että kahden ajankohdan muuttaminen välttämättä ratkaisisi ongelmaa.

– Ne [ajat] osuvat aina jonkun osalta väärään ajankohtaan ja toisen osalta oikeaan.

Niinistön mielestä kokonaisuudessa on tärkeintä, että "varusmiespalveluksesta saadaan paras mahdollinen hyöty puolustukselle".

– Ollenkaan väheksymättä varusmiesten opintososiaalisia ja muita kysymyksiä.

"Selvitystyöhön puolustusselonteon jälkeen"

Niinistö kertoo, että selvitystyöhön on tarkoitus ryhtyä puolustusselonteon jälkeen.

Ennen päätöstä selvitettävää on paljon. Uuteen malliin siirtyminen vaikuttaisi esimerkiksi puolustusvoimien harjoitusalueiden käyttöön ja suurten taisteluharjoitusten määrään.

– Sen jälkeen, kun selvitystyö on valmistunut, on paremmat mahdollisuudet arvioida, onko tällaisen muutoksen tekeminen järkevää.

Niinistö haluaisi samalla selvittää, voisiko joidenkin miehistötehtävien, esimerkiksi lääkintämiesten, palvelusaikaa muuttaa 8,5 kuukaudesta 5,5 kuukauteen. Näin saataisiin säästöä, joka voitaisiin laittaa reserviläisten kertausharjoituksiin.

– Jos joitain miljoonia pystyttäisiin näin säästämään, se olisi merkittävä lisä kertausharjoituksiin, koska noin miljoona euroa tarkoittaa karkean arvion mukaan kertausharjoituksen järjestämistä tuhannelle reserviläiselle.

Varusmiesliitto: Nykyiset ajankohdat epäedullisia

Varusmiesliiton ehdottamassa mallissa armeijaan harmaisiin astuttaisiin kahta kuukautta nykyistä myöhemmin syyskuun ja maaliskuun alkupuolilla.

Tällöin moni varusmies kotiutuisi elokuussa ennen oppilaitosten lukuvuosien alkua tai helmikuussa ennen mahdollisiin pääsykokeisiin valmistautumista. Liiton mukaan muutos mahdollistaisi paremmin myös kesätöiden tekemisen.

Varusmiesliiton puheenjohtajan Juuso Kurttilan mielestä suurimpia hankaluuksia koituu nykymallissa niille varusmiehille, jotka aloittavat palveluksensa heinäkuussa ja palvelevat puoli vuotta.

– Nuorelta jäävät silloin kesätyöt tekemättä, sillä työnantaja ei halua antaa työpaikkaa kesätyöntekijälle, joka on vain puolet kesästä töissä. Kun nuori kotiutuu joulukuussa, hän joutuu todennäköisesti odottamaan syksyyn ennen kuin pääsee kouluun. Lisäksi pääsykokemateriaali julkaistaan usein vasta maaliskuussa, joten lukemistakaan ei voi vielä aloittaa, hän perustelee.

Varusmiesliiton mukaan nykyiset ajankohdat ovat epäedullisia niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta.

"Kuulostaa siltä, että keskustelu on avattu"

Kurttilan mielestä onkin erinomaista, että myös Niinistön avauksessa nostettiin esiin opiskelu- ja työelämän ja varusmiespalveluksen parempaa yhteensovittamista.

– On myös hyvä, että koitettu puuttua valmiuskysymykseen.

Varusmiesliiton mukaan Niinistön väläyttämässä mallissa on kuitenkin myös kompastuskiviä.

– Kun kasarmilla ennen oli kolme saapumiserää yhtä aikaa, siellä oli samaan aikaan vanhoja ja nuoria varusmiehiä, mikä aiheutti hieman enemmän simputusta. Siihen haluttiin puuttua kahden saapumiserän mallilla, ja näin ollen ollaan vältytty simputtamisen kukoistamiselta, Kurttila sanoo.

Toisena huolena liitolla on, riittäisivätkö Puolustusvoimien kouluttajaresurssit.

Liitto toivoo, että Niinistön avaus johtaisi yhteistyöhön, jossa olisivat mukana myös esimerkiksi korkeakoulut ja Puolustusvoimat.

– Nyt kuulostaa siltä, että keskustelu on avattu, Kurttila sanoo.

Lue seuraavaksi