Tiesuolaus on riski pohjaveden laadulle Siilinjärvellä

Kloridipitoisuus on tiesuolauksen takia kirkonkylän vedenottamoiden lähellä noussut, todetaan geologisessa selvityksessä.

Siilinjärvi
autojen takavaloja
Jussi Nukari / Lehtikuva

Tiesuolaus aiheuttaa riskiä Siilinjärven kirkonkylän vedenottamoiden vedenlaadulle, todetaan Siillinjärven pohjavesialueen geologisessa rakenneselvityksessä.

Kloridipitoisuus on tiesuolauksen takia kirkonkylän vedenottamoiden lähellä noussut ja liukkauden torjuntaan pitäisi käyttää suolattomia vaihtoehtoja, sanoo tutkija Arto Hyvönen Geologian tutkimuskeskuksesta.

Vaikka pohjavesialueet Siilinjärvellä ovat lähes 1000 hehtaaria, kallioperän jyrkkäpiirteisyys heikentää alueen käyttökelpoisuutta vedenhankintaan.

Jatkossa tarkastellaankin alueiden rajausten laajentamista ja käytännössä Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden yhdistämistä pinta-alaltaan 1800 hehtaarin pohjavesialueeksi.

Siilinjärven kunnan kautta kulkee Suomen pisin yhtenäinen harjujakso