Kiinteistörekisterit kuntoon Kouvolassa – 400 kohdetta tarkistetaan

Kouvolan kaupunki tarkastaa Myllykosken, Anjalan ja Ummeljoen kiinteistöjen pinta-alat. Päivitetyt rekisteritiedot voivat vaiktuttaa kiinteistöveroihin.

Kouvola
Omakotitalo
Rakennusten pinta-alat päivitetään ajan tasalle.Martti Juntunen / Yle

Kouvolassa Myllykosken, Anjalan ja Ummeljoen rakennuskannan rekisteritiedot tarkistetaan ajan tasalle. Viranomaisten tiedoissa on puutteita, koska alueiden rakennusmääräykset ovat poikenneet ennen uuden Kouvolan muodostumista toisistaan huomattavasti ja vanhempien rakennusten tiedot ovat useassa tapauksessa virheellisiä. Lisäksi rakennusten tiedot poikkeavat väestörekisterikeskuksen ja Verohallinnon rekistereistä.

Tarkastuksen kohteena on noin 400 kiinteistöä. Alue on lähinnä haja-asutusaluetta, jossa on sekä vakituista asutusta, loma-asuntoja ja teollisuutta. Maanomistajille lähetetään lomake, jolla kerätään rakennuksista tarkennetut tiedot.

Mikäli lomaketta ei palauteta tai pinta-aloja ei voida muuten tarkastaa, tekee Kouvolan kaupungin mittausryhmä kevään aikana kiinteistöllä maastokäynnin. Maastokäynnillä varmistetaan, että rekisterien tiedot ja rakennusten tilanne ovat yhtenäiset. Käynnillä kirjataan rakennusten lukumäärä ja käyttötarkoitus sekä sijainti ja pinta-ala. Rakennukset mitataan vain ulkomitoilta.

Kaupunki toimittaa kiinteistöjen katselmuksesta kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten. Koealueen avulla tutkitaan, kuinka rekisteritietojen tarkastus vaikuttaa kiinteistöveron määrään. Tämän perusteella päätetään, ryhdytäänkö kiinteistöverojen tarkistukseen koko kaupungin osalta.