Oikeuskansleri Jaakko Jonkka jää eläkkeelle

Jonkka on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2007 lähtien.

Jaakko Jonkka
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on kertonut jäävänsä eläkkeelle toukokuussa. Jonkka täyttää helmikuussa 64 vuotta.

Oikeustieteen tohtori Jonkka on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2007 lähtien. Sitä ennen Jonkka toimi apulaisoikeuskanslerina vuosina 2001–2007 ja eri tehtävissä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa vuosina 1993–2001.

Lisäksi Jonkka on ollut työurallaan Turun ja Helsingin yliopistoissa opettajana ja tutkijana sekä syyttäjänä Jyväskylässä ja Lahdessa. Helsingin yliopiston dosentti hän on ollut vuodesta 1992.

Ennen eläkkeelle jäämistään Jaakko Jonkka pitää vuosilomiaan helmikuun alkupuolelta lähtien. Tänä aikana hänen tehtäviään hoitaa apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale.

Apulaisoikeuskanslerin tehtäviä hoitaa apulaisoikeuskanslerin sijainen, kansliapäällikkö Kimmo Hakonen. Oikeuskanslerin viran täyttämiseen liittyvästä menettelystä vastaa oikeusministeriö.