Näihin virkoihin voidaan valita vain Suomen kansalainen – kaksoiskansalainenkin kelpaa

Esimerkiksi poliisin tai Puolustusvoimissa työskentelevän on oltava Suomen kansalainen. Kansalaisuuslain mukaan kaksoiskansalaisia on kohdeltava virkanimityksissä samoin kuin Suomen kansalaisia.

Kuva: AOP

Suomen virkamieslain kolmannessa luvussa määritellään valtion virat, joihin voidaan valita vain Suomen kansalainen. Ne ovat tässä:

 • oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin virka sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen ja osastopäällikön virka
 • valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön, osastopäällikön ja toimistopäällikön virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka
 • ulkoasiainhallinnon virka
 • tuomarin virka
 • viraston päällikön virka, ei kuitenkaan yliopiston rehtorin virka
 • aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen tehtäviä hoitavan vastuualueen päällikön virka
 • virka, johon kuuluu syyttäjän tai ulosottomiehen tehtäviä
 • poliisilaissa tarkoitettu poliisimiehen virka
 • virka, johon nimitetty kuuluu vankilan johtokuntaan
 • puolustusministeriön ja puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen virka
 • suojelupoliisin muu kuin poliisimiehen virka
 • tullin virka, johon kuuluu oikeus pidättämiseen, ja tullin virka, johon kuuluun Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen osallistuminen tai tullin toimialaan kuuluvia rikostutkinta- tai valvontatehtäviä
 • Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston pääjohtajien välittöminä alaisina toimivien johtajien virat

Näihin edellä mainittuihin virkoihin voidaan nimittää ainoastaan Suomen kansalainen.

Suomen kansalaisuuden vaatimus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei henkilöllä voisi olla jonkun toisen maan kansalaisuutta. Kaksoiskansalaisia on kohdeltava virkanimityksissä samoin kuin Suomen kansalaisia, koska Suomi hyväksyi kaksoiskansalaisuuden kansalaisuuslaissa vuonna 2003.

Tämän lisäksi Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joiden mukaan kaksoiskansalaisia on kohdeltava samoin kuin oman maan kansalaisia. Näihin valtion virkoihin voidaan siis nimittää yhtä hyvin Suomen kansalainen kuin esimerkiksi Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisuuden omaava henkilö.