Bussiyrittäjät tyrmäävät Kouvolan matkakeskussuunnitelmat

Bussiyrittäjät pitävät Kouvolaan suunniteltua matkakeskusta liikenteellisesti toimimattomana ja liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisena. Linja-autoliiton Kaakkois-Suomen osaston mielestä heitä bussyrittäjiä ei ole kuultu suunnitelmia tehtäessä.

linja-autot
Havainnekuva Kouvolan uudistuvasta matkakeskuksesta.
Havainnekuva matkakeskussuunnitelmista.Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Bussiyrittäjät tyrmäävät Kouvolaan suunnitellun matkakeskusalueen liikenteellisesti toimimattomana. Linja-autoliiton Kaakkois-Suomen osasto pitää sitä myös liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisena. Kaupungille antamassaan lausunnossa he toteavat, että matkakeskus aiheuttaisi toteutuessaan suuria ongelmia sekä bussiliikenteelle että matkustajille.

Linja-autoliiton Kaakkois-Suomen osasto tuonut kaupungin kanssa pidetyissä palavereissa esille, että esitetty järjestely ei toimi. Liikennöitsijöiden mielestä matkakeskus vie pohjan sekä bussien henkilöliikenteen palveluilta että bussirahdin toimivalta ja turvalliselta käsittelyltä. Alueen bussiyrittäjien mielestä suunnittelua on viety eteenpäin kaupalliset tavoitteet edellä, ja se karkottaa bussit Kouvolan matkakeskuksesta.

Ahdas ja vaarallinen

Alueen bussiyrityksiä edustavan Kaakkois-Suomen osaston mielestä bussien laiturialue on erittäin ahdas ja käytännössä pussinperä, jonne liikennöintiä hankaloittaa lisäksi samasta liittymästä ohjattu pysäköintiliikenne viereiselle tontille. Peruutettavissa laitureissa on ongelmana asiakkaiden turvallisuus. Peruutuskameran käyttö luonnonvalossa ja eri sääolosuhteissa ulkona verrattuna sisätiloihin on erittäin hankalaa.

Asiakkaiden näkökulmasta paikallisliikenteen pysäkit ovat bussiyrittäjien mukaan kaukana ja piilossa asemarakennuksesta tuleville matkustajille.

Lisäksi bussiyrittäjät pitävät bussirahdin nouto- ja jakelualuetta täysin riittämättömänä raskaalle kalustolle. Myös kaltervien tasojen aiheuttamat rahdinkäsittelyn työterveysuhkat on jätetty ratkaisematta.

Korkoero katutason ja laiturialueen välillä on merkittävä, mikä estää joustavan liikkumisen esitetylle bussikentälle erityisesti talvella.

Kouvolan asemanseudun perusteellisten muutosten tavoitteena on mahdollistaa matkakeskuksen laajentaminen sekä sen ympäristön täydennysrakentaminen. Uudenaikaisen matkakeskuksen lisäksi alueelle on tulossa liike- ja toimistotiloja sekä majoitus- ja kokoontumistiloja. Suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).