STM ohjeistaa kuntia: Laittomasti maassa oleskelevien pitää maksaa hoitonsa itse

Potilaiden täytyy maksaa myös julkisessa terveydenhuollossa saamansa kiireellinen hoito, toteaa STM.

paperittomat
Sairaanhoitaja käsittelee hengityskonetta Meilahden sairaalan tehohoito-osastolla Helsingissä.
Lain mukaan julkisen terveydenhuollon on aina annettava kiireellistä hoitoa kaikille asuinpaikasta riippumatta.Anni Reenpää / Lehtikuva

Sosiaali- ja terveysministeriö on selventänyt, mihin julkisiin palveluihin laittomasti maassa oleskelevat ovat oikeutettuja.

Ministeriö antoi tiistaina kunnille suositukset (siirryt toiseen palveluun) laittomasti maassa oleskelevien kiireellisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Suosituksissa kerrotaan myös, kenen vastuulla palvelujen järjestäminen on ja miten kustannuksista voi saada korvauksia.

Lain mukaan julkisen terveydenhuollon on aina annettava kiireellistä hoitoa kaikille asuinpaikasta riippumatta. Arvion kiireellisen hoidon tarpeesta tekee terveydenhuollon ammattilainen.

Ellei potilaalla ole oleskelulupaa ja kuntapaikkaa Suomessa, on hänen maksettava kustannukset itse, toteaa STM. Sama koskee kiireetöntä hoitoa, mutta sitä kunnalla ei ole edes velvollisuutta järjestää henkilölle, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa – ellei häneen sovelleta EU-lainsäädäntöä tai kansainvälistä sosiaaliturvasopimusta.

Ensisijaisesti kiireelliseen avuntarpeeseen vastataan kunnissa. Kela puolestaan korvaa kunnalle hoidon kustannukset, joita ei ole saatu perittyä asiakkaalta.

Laittomasti maassa oleskelevilla tarkoitetaan tässä henkilöitä, joilla ei ole ulkomaalaislaissa määriteltyä oleskeluoikeutta Suomessa. Käytännössä turvapaikanhakijan oleskelu muuttuu laittomaksi, kun kielteinen hakuratkaisu on saanut lainvoiman tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös maasta poistamiseksi.