Hyppää sisältöön

Makuaisti heikentyy ikääntyessä – Vanhukset korvaavat ruoan ja juoman aiempaa makeammalla vaihtoehdolla

Makea ja helposti syötävä ruoka maistuu vanhuksille. Runsas sokerin syönti kuitenkin huonontaa heidän saamansa ravinnon laatua.

Kuva: Raila Paavola / Yle

Helsingin yliopiston laajasta tutkimuksesta käy ilmi, että mitä huonokuntoisempi ikääntynyt oli, niin sitä todennäköisemmin suuri osa hänen energiansaannistaan kertyi sokerista.

– Makuaistin heikentyessä ikääntyneet voivat korvata muuta ruokaa makeilla, helposti syötävissä olevilla ruoilla. Niiden ja sokeria sisältävien mehujen käyttö vähentää ruokavalion ravintotiheyttä, filosofian tohtori Satu Jyväkorpi Gery ry:stä kertoo. Gery eli Gerontologinen ravitsemus on yhdistys, joka järjestää hyvään ravitsemukseen liittyvää koulutusta alan ammattilaisille sekä tarjoaa neuvontaa ikääntyneille itselleen.

Tutkimuksen mukaan etenkin pitkäaikaishoidossa olevilla runsas sokerin saanti ruokavaliosta oli yleistä. Myös kotona asuvilla runsas sokerin käyttö vähensi tärkeiden ravintoaineiden saantia, mutta heistä vain pieni osa sai paljon sokeria.

Tutkimus osoittaa myös sen, että proteiinin ja muiden suojaravinteiden saanti jäi useilla tutkituista suosituksiin verrattuna liian vähäiseksi. 

Ikääntyneistä 77 prosenttia sai ravinnostaan suositeltua vähemmän proteiinia. Mukana oli sekä kotona että pitkäaikaishoidossa asuvia.

Proteiinin lisäksi ikääntyneet saivat syömästään ruoasta suositeltua vähemmän folaattia sekä D- ja E-vitamiineja.

Ikääntynyt tarvitsee proteiinia aiempaa enemmän

Erityisesti proteiini on tärkeää ikääntyneille tärkeää, koska se suojaa lihas- ja luukadolta, nopeuttaa leikkaushaavojen paranemista  ja auttaa näin toimintakyvyn säilymistä.

Riittävään proteiinin saantiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska proteiinin hyväksikäyttö elimistössä heikkenee iän myötä.

Ikääntyneen ihmisen on saatava ravinnostaan 1,2–1,4 g proteiinia vuorokaudessa kehon painokiloa kohden. Esimerkiksi 60 kiloa painavan pitäisi saada ravinnostaan 60-80 grammaa proteiinia päivittäin. 

Miten voit auttaa ikääntynyttä omaistasi syömään laadukkaampaa ruokaa?

Satu Jyväkorpi korostaa, että ruokavalion laadun parantamiseen ja proteiinin saannin kasvattamiseen on selvä tarve kaikissa ikääntyneiden ryhmissä.

– Monesti myös kasvisten saanti on ikääntyneillä liian vähäistä. Erityisen tärkeää riittävän proteiinin saanti ja ruokavalion hyvä laatu on niillä, jotka muutenkin syövät hyvin vähän”, Satu Jyväkorpi sanoo.

Miten esimerkiksi omainen voi tukea ikääntyneen läheisensä tavoitetta syödä laadukkaampaa ruokaa?

– Yksi hyvä apu ovat apteekista saatavat täydennysravintovalmisteet. Ne ovat pirtelön tai vanukkaan muodossa, mutta niissä on runsaasti proteiineja ja suojaravintoaineita

Sokerin käyttöä tietysti kannattaa vähentää selvästi ja kasvisten käyttöä taas lisätä. Niitä voi keittää tai soseuttaa, jotta ne olisivat helpommin syötävissä.

– Tutkimuksen mukaan usein jo pienillä muutoksilla tai lisäyksillä ruokavalioon saadaan myönteisiä vaikutuksia terveyteen, jaksamiseen ja elämänlaatuun”, dosentti  Merja Suominen Gery ry:stä toteaa.

– Tulokset osoittavat, että myös hyvinvoivalta näyttävällä ihmisellä voi olla puutetta välttämättömistä ravintoaineista. Ravitsemusneuvontaa tulisikin antaa kaikille ikääntyneille, jos halutaan, että heidän terveytensä ja toimintakykynsä säilyy mahdollisimman pitkään, sanoo Merja Suominen

Helsingin yliopiston laaja tutkimusaineisto sisälsi viiden aiemman ikääntyneiden ravitsemusta selvittäneen tutkimuksen tiedot.

.
.