Sote-uudistuksen valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

Kierroksella kysytään paraneeko yhdenvertaisuus ja uskotaanko kustannusten kasvun hillintään.

sote-uudistus
Potilas Meilahden sairaalan käytävällä.
Soteen kuuluu myös laki valinnanvapaudesta.Kalevi Rytkölä / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet sosiaali- ja terveysuudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntokierrokselle.

Lain sisältöä ja vaikutuksia kysytään muun muassa kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta.

Valinnanvapauden askelmerkit ovat vielä mitä ilmeisimmin hyvin alkuvaiheessa. Lausuntokierroksesta kertovassa tiedotteessa todetaan, että pykäliä täsmennetään vielä lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Samalla todetaan, että lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan kevään aikana.

Sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti sanoo, että kertomalla lakiluonnoksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista halutaan korostaa lausuntokierroksen olevan aito ja että lausunnoilla todella on vaikutusta tulevaan lakiin.

– Lakiluonnokset yleensä muuttuvat hyvin vähän, mutta meidän tapauksessamme vaikutukset ovat sen verran mittavia, että tätä haluttiin korostaa, Pöysti kertoo.

Pöystin mukaan nyt halutaan mahdollisimman hyvä pohja-analyysi lopullista lakia varten, koska kyseessä on uudentyyppinen ns. mahdollistava lainsäädäntö, jolla on vaikutuksia useille aloille.

Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaisi palveluun pääsyä, vahvistaisi peruspalveluja ja parantaisi palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Ministeriöiden lähettämässä kyselylomakkseessa kysytäänkin esimerkiksi voidaanko terveys- ja hyvinvointieroja kaventaa ja parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Lisäksi vastausta pyydetään siihen, hillitseekö uudistus 3 miljardin euron kustannusten kasvua.