Hirvivahingot ovat pienimmillään 10 vuoteen

Hirvien aiheuttamat taimikkotuhot olivat Lapissa viime vuonna pienimmät kymmeneen vuoteen. Korvaussumma on lähes puolet pienempi kuin vuonna 2015.

hirvi
Hirvituhoja Itä-Lapissa keväällä 2016
Jari-Pekka Jumisko

Hirvien aiheuttamat taimikkotuhot olivat Lapissa pienimmät kymmeneen vuoteen. Viime vuoden vahinkojen arvioitu korvaussumma on yksityismetsissä 60 000 euroa, mikä on lähes puolet vähemmän kuin vuonna 2015. Eniten tuhoja oli Itä-Lapissa, erityisesti Kemijärvellä ja Sallassa. Monista Lapin kunnista ei sen sijaan raportoitu hirvivahinkoja lainkaan.

Suomen metsäkeskus on arvioinut viime vuonna Lapissa yksityismetsänomistajan taimikoissa tapahtuneet hirvieläinvahingot. Hakemusten mukaan merkittäviä taimikkotuhoja oli 44 yksityisellä metsänomistajalla.

Maastossa arvioitujen hirvivahinkometsien pinta-ala oli 374 hehtaaria, mikä on noin puolet vuoden 2015 arvioidusta pinta-alasta. Tuhojen painopistealue oli edellisvuosien tapaan itäinen Lappi. Pinta-alallisesti laajimmat tuhot olivat Sallassa, mutta euromääräisesti pahimmat tuhot kohdistuivat Kemijärven taimikoihin.

Lapissa arvioitujen hirvivahinkojen korvaussumma oli viime vuodelta 60 778 euroa, kun vuonna 2015 korvaussumma oli 113 774 euroa. Korvaussumma sisältää arviointikustannukset, kasvu- ja laatutappiokorvaukset sekä mahdollisesta täydennysviljelystä ja uudelleen metsityksestä aiheutuvat kustannukset.

Kemijärvellä ja Sallassa yli sata hehtaaria

Kemijärvellä hirvivahinkoja arvioitiin 102 hehtaarin alalla ja hirvivahinkokorvausten määrä oli 21 022 euroa. Kemijärvelle myönnettiin 35 prosenttia koko Lapin alueen korvaussummasta.

Sallassa arvioitu pinta-ala oli 103 hehtaaria ja hirvivahinkokorvausten määrä 18 355 euroa. Tervolassa arvioitiin hirvivahinkoja 21 hehtaarin alueella ja hirvivahinkokorvauksia kertyi metsänomistajille 4 591.

Inarin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Simon ja Ylitornion kuntien alueilla ei ilmennyt lainkaan hirvivahinkoja viime vuonna.

Valtion hirvivahinkokorvauksia ovat oikeutettuja saamaan yksityiset metsänomistajat. Metsähallitus, metsäyhtiöt, kunnat ja seurakunnat eivät voi saada korvauksia hirvien aiheuttamista vahingoista, joten niille aiheutuneet vahingot eivät näy vahinkotilastossa. Valtion maita on Lapissa 2/3 metsätalousmaan pinta-alasta.

Maksuun keväällä

Mikäli maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy Suomen metsäkeskuksen korvausesityksen, hirvivahinkokorvaukset maksetaan hakijoille huhti–toukokuussa. Rahat tulevat metsästäjien hirvilupamaksuina kertyvistä valtion varoista.

Hirvivahinkokorvaukset ovat metsänomistajalle verotettavaa tuloa, joka ilmoitetaan metsätulona verovuoden 2017 metsäveroilmoituksessa.