Piispa: Pappeja kortistoon jos vihkioikeudesta luovutaan

Kirkon henkilökunnan työmäärä vähenee, jos kirkkohäitä ei järjestetä.

Kotimaa
TE-toimisto Joensuussa.
Ismo Pekkarinen / AOP

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen muistuttaa, että kirkon henkilökunnan työmäärä vähenee huomattavasti, jos kirkko luopuu vihkimisoikeudesta avioliittoon. Suomessa vihitään vuosittain noin 24 000 paria, joista suunnilleen puolet kirkossa.

– Kyse on monella tavalla varsin merkittävästä asiasta. Toimitusten loppumisella olisi heti ihan konkreettisia vaikutuksia pappien, kanttoreiden, suntioiden ja muun henkilökunnan työmäärään ja sitä kautta työllisyyteen, Häkkinen sanoo.

– Myös kirkon tiloilla olisi vähemmän käyttöä.

Keskustelu vihkioikeudesta on noussut, kun sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan maaliskuun alussa. Viime viikolla piispainkokous päätti teettää selvityksen siitä, mitä seurauksia vihkioikeudesta luopumisella olisi.

Häkkisen mukaan seurakuntalaisten suhde kirkkoon muuttuisi voimakkaasti, jos kirkkohäät loppuisivat. Kirkolliset toimitukset ovat monelle suomalaiselle tärkeä syy kuulua kirkkoon.

Piispainkokouksen käynnistämässä selvitystyössä vihkioikeuskysymystä on määrä selvitellä varsin laaja-alaisesti.

– On otettava huomioon, että variaatioita on asiassa monta. Nykyinen tilanne voi säilyä, tai sitten kirkko voi luopua kaikista avioliittoon liittyvistä toimituksista.

Häkkisen mukaan on joka tapauksessa väistämätöntä, että avioliittolain muutos aiheuttaa voimakkaita jännitteitä kirkon sisällä.

– Jännitteitä se on aiheuttanut jo nyt.