1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sairaalapappi

Kirkko valmistautuu sote-uudistukseen – seurakuntia neuvottu alentamaan kirkollisveroprosenttejaan

Sote-uudistuksen myötä muun muassa sairaalapappien työjärjestelyistä joudutaan tekemään uusia sopimuksia palveluntuottajien kanssa. Kaikkiaan uudistuksen mukanaan tuomat muutokset koskettavat evankelis-luterilaisessa kirkossa noin neljääsataa työntekijää.

Seurakunnat maksavat myös jatkossa sairaalasielunhoitajien palkat. Kuva: Mauri Ratilainen / AOP

Sairaalapapeille elämän rajallisuus on läsnä lähes kaikkina työpäivinä.

Vaikka potilasvuoteen äärellä moni asia menettää merkityksensä, toivotaan muun muassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, että soten toteutumisen jälkeenkin sairaalasielunhoidon jatkumisen turvaavat paperit saadaan tehtyä.

– Perustyö pysyy sinänsä samana, ei siinä mitään. Mutta kenen kanssa sopimukset tehdään, se on tässä mietinnässä, sanoo johtava sairaalapastori Hilkka Kakko-Helle.

Seurakunnat maksavat myös jatkossa sairaalasielunhoitajien palkat,  joten sopimuksissa on kyse lähinnä tiloihin ja muuhun sairaalassa työskentelyyn liittyvistä asioista. 

Perheneuvonnan yhtiöittämistä harkittiin

Myös muutamiin muihin seurakuntien työmuotoihin on sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena odotettavissa hallinnollisluonteisia muutoksia. 

– Sairaalasielunhoito on iso asia. Sitten on perheasiain neuvottelukeskukset, joita toimii 42 paikkakunnalla. Kehitysvammaistyö, joka pyrkii tavoittamaan mahdollisimman paljon omaan piiriinsä. Ja myös oppilaitostyöhön tällä on vaikutuksia, luettelee sote- ja maakuntauudistuksen projektipäällikkö Terhi Kaira Kirkkohallituksesta.

Kirkon perheneuvontaan uudistuksella on vaikutusta niillä paikkakunnilla, joilla seurakunnat ovat myyneet palveluja myös kunnille. Yhteistyön jatkumisen takia Kirkkohallituksessa jopa pohdittiin perheneuvontatyön yhtiöittämistä. Tästä aikeesta on ainakin toistaiseksi voitu luopua.

– Nyt nämä lakiluonnokset näyttävät siltä, että voidaan osana omaa toimintaa tätä palvelua tarjota, toteaa Kaira.

Kirkollisverot ennallaan

Sote-uudistus on tarkoitus viedä kirkossa läpi niin, ettei seurakuntalaisten verorasitus kasva.

Koska uudistuksessa verotuksen painopistettä siirretään kuntaverotuksesta valtionverotukseen ja kuntaverotuksen vähennyksiä karsitaan,  on seurakuntia ohjeistettu alentamaan kirkollisveroprosenttiaan.

– Kun näitä vähennyksiä poistetaan, silloin kirkollisverokertymä kasvaa automaattisesti. Seurakuntia on neuvottu alentamaan kirkollisveroprosentteja niin, että kirkollisverokertymä pysyisi nykyisellään, vahvistaa Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen on määrä siirtyä uusille maakunnille vuoden 2019 alussa. 

– Tällä hetkellä me tietysti pohditaan, millainen on tulevaisuus kun maakunnat perustetaan ja sote-tehtävät sinne siirretään, ja millä tavalla kirkko voi olla mukana hoitamassa niitä tehtäviä, joissa se on tähänkin mennessä kantanut vastuuta, tiivistää Kirkkohallituksen projektipäällikkö Kaira.