Tammelan koulujen lakkautusuhka saa kyläläiset kuohuksiin: "Maineelle hirvittävä isku"

Tammelan kylien asukkailla on vielä paljon vastauksia odottavia kysymyksiä kunnan suunnitelmista lakkauttaa kouluja. Kohta valtuuston päätettäväksi päätyvä kouluverkkoselvitys on herättänyt epäilyjä.

Tammela
Tammelan kouluillan osallistujia pöydän ympärillä
Kyläläisia kouluillassa. Pirjo Ali-Tuomola (takarivissä neljäs vasemmalta), Outi Vahtila (toinen oikealta) ja Ilkka Tuovinen (ensimmäisenä oikealla) olivat huolissaan muun muassa lapsiperheiden tulevaisuudesta Tammelassa ja kylien edustajien huomiotta jättämisestä kouluverkkoselvityksen tekemisessä.Eeva Hannula / Yle

TammelaTammelan kunnanvaltuustolle esitetään, että maaseutupitäjästä lopetetaan neljä kyläkoulua. Kun Tammelan kylien asukkaat kokoontuivat torstaina keskustelemaan koulujen lakkauttamisesta, oli päällimmäisenä luonnollisesti huoli koululaisista ja näiden jaksamisesta. Mutta illan edetessä hyvin pian kävi ilmi, että kylien asukkaat kantoivat huolta myös Tammelan imagosta ja kunnan tulevaisuuden väestökehityksestä.

Monet puhuivat siitä, miten palvelujen ja kouluverkon rapautuessa vaarana on, että kunta alkaa kärsiä. Väki kaikkoaa sinne, missä palvelut toimivat.

– Monissa lapsiperheissä mietitään sitä, että perheen pitää muuttaa pois Tammelasta. Pois tekee mieli, kun ei tiedetä, onko lapsille tulevaisuudessa enää kouluja järkevän matkan päässä. Koulujen sulkemisprosessi on ollut Tammelan maineelle hirvittävä isku, kiteyttää tammelalainen Pirjo Ali-Tuomola.

Toinen kouluverkkoselvitys saa arvostelua

Tammelan kunta hieroo parhaillaan päätöksiä kunnan toisesta kouluverkkoselvityksestä. Ensimmäisen hyydytti taannoin Hämeenlinnan hallinto-oikeus, jonne oli kouluverkkopäätöksistä valitettu. Kun näin kävi, teetti kunta toisen kouluverkkoselvityksen, joka sekin saa nyt kyläläisiltä paljon arvostelua. Ilkka Tuovinen ihmettelee käytettyjä väestöennusteita.

– Miksi ylipäätään väestöennusteella on kouluverkkoselvityksessä suuri painoarvo? Samaan aikaan kunta rakentaa rivitaloja ja jopa kerrostaloja. Keitä varten kunta rakentaa, jos väestöpohja laskee, kysyy Tuovinen.

Outi Vahtilaa puolestaan ihmetytti, miksi kouluverkkoselvityksen teettämistä ei kilpailutettu.

– Miksi kylien edustajia ei osallistettu kouluverkkoselvityksen tekemiseen, kuten alun perin oli tarkoitus? Miksi kunta ei ole ottanut huomioon kylien kehittämisehdotuksia? kysyi Vahtila.

Koulutilat askarruttavat – vastauksia puuttuu

Tammelan haja-asutusalueiden asukkaat ja kylien edustajat eivät saaneet vastausta myöskään kysymykseen kuljetuskustannuksista, jos lapset siirretään kirkonkylälle kouluun.

Kustannukset joka tapauksessa ilmeisesti kasvavat roimasti. Jo yhden eteläisen kylän lasten kuljettaminen kouluihin yhdessä vuorokaudessa vaatii lähes 300 ajokilometriä.

Myös koulutilat Tammelan kirkonkylällä askarruttivat. Kyläläiset ihmettelivät sitä, miksi kunta ei ollut tehnyt kustannuslaskelmia kirkonkylän koulutilojen peruskorjaamisesta. Kustannuksia syntyy, jos Forssan ammatti-instituutin tilat korjataan peruskoululaisten opetusta varten.