Suomi kaksoiskansalaisineen on EU:n valtavirtaa – valtaosa jäsenmaista sallii kaksoiskansalaisuuden

Slovenialaisen vanhemman lapsen on helpompi saada kaksoiskansalaisuus kuin ulkomaalaisen, Viron kansalaisuus on ikuinen. Slovakia taas huolestui takavuosina Unkarin ulkounkarilaisille myöntämästä kaksoiskansalaisuudesta turvallisuusuhkana.

kaksoiskansalaisuus
Kaksoiskansalaisuuskartta
Yle Uutisgrafiikka

Valtaosa EU-maista sallii kaksoiskansalaisuuden. Lainsäädäntö eroaa siinä, millä ehdoin kahden maan kansalaisuus sallitaan.

Kaksoiskansalaisuuden kieltävät maat tekevät nekin usein poikkeuksia kieltoon.

Suomi, Ruotsi, Tanska, Britannia, Belgia, Ranska, Portugali, Italia, Puola, Tsekki, Kreikka, Unkari, Malta, Kypros, Romania, Luxemburg sallivat kaksoiskansalaisuuden.

Irlanti sallii kaksoiskansalaisuuden, mutta Irlannin kansalaisuuden kertaalleen saanut voi menettää sen, mikäli hän myöhemmin ottaa uuden kansalaisuuden.

Slovenia kohtelee avokätisemmin slovenialaisiksi syntyneitä. Se linjaa, että slovenialaisen vanhemman lapsi voi olla kahden maan kansalainen.

Mikäli ulkomaalainen haluaa Slovenian kansalaiseksi, hänen on kuitenkin yleensä luovuttava ensimmäisestä kansalaisuudestaan.

Latvia sallii kaksoiskansalaisuuden EU:n, sotilasliitto Naton ja Euroopan talousalueen jäsenmaiden kansalaisille sekä eräiden muiden maiden kansalaisille, joiden kanssa on solmittu kaksoiskansalaissopimus. Hakijan toisen vanhemman on oltava latvialainen.

Slovakiassa kiista Unkarin kanssa hiertää

Saksa ei ole innostunut kaksoiskansalaisista paitsi EU:n jäsenmaiden ja Sveitsin kansalaisten kohdalla. Muilla on mahdollisuus anoa kaksoiskansalaisuutta erikoisluvalla.

Itävalta sallii kaksoiskansalaisuuden vain erityisluvalla tai esimerkiksi jos kahden maan kansalaisuus on saatu syntymässä.

Myös Slovakia asettaa rajoituksia kaksoiskansalaisuudelle. Taustalla on Slovakian ajautuminen kiistaan Unkarin kanssa vuonna 2010, kun Unkari päätti kaksoiskansalaisuuden myöntämisestä ulkounkarilaisille. Slovakiassa poliitikot pitivät unkarilaisille annettavaa kaksoiskansalaisuutta turvallisuusuhkana. Unkarilaistaustaisia on Slovakiassa noin kymmenesosa väestöstä.

Viron kansalaisuus ikuinen

Kaksoiskansalaisuuden kieltävät maat tekevät poikkeuksia. Esimerkiksi Viro ei salli kaksoiskansalaisuutta, mutta Viron kansalaisuus on ikuinen: virolaisen vanhemman lapsi ei siten voi menettää Viron kansalaisuutta, vaikka hänestä tulisi myös jonkun muun maan kansalainen.

Espanja sallii kaksoiskansalaiset tietyissä tapauksissa. Jos syntyperäisestä espanjalaisesta tulee Latinalaisen Amerikan kansalainen ja hän asuu siellä, hänen Espanjan kansalaisuutensa säilyy "uinuvana". Espanjan kansalaisuus aktivoituu hänen muuttaessaan takaisin Espanjaan.

Espanjan kansalaiseksi haluavan ulkomaalaisen on yleensä luovuttava vanhasta kansalaisuudestaan. Poikkeuksena ovat Latinalaisen Amerikan maiden kansalaiset ja eräät muut Espanjaan läheisesti liittyvien maiden kansalaiset.

Lisäksi Espanja on tarjonnut karkottamiensa sefardijuutalaisten jälkeläisille mahdollisuutta Espanjan kaksoiskansalaisuuteen.

Hollanti ei salli kaksoiskansalaisia, mutta se hyväksyy kahden maan kansalaisuuden, jos lapsi syntyessään saa automaattisesti jonkun muun maan kansalaisuuden.