1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. väestötiede

Migrin johtaja suhtautuu oikeuskanslerin moitteisiin vakavasti

Oikeuskansleri arvosteli päätöksessä Migrin ylijohtajan noin vuoden takaista määräystä, jossa ohjeistettiin olemaan käsittelemättä humanitaarisen suojelun tarpeeseen perustuvia turvapaikkahakemuksia. Ulkomaalaislaista oli toukokuussa poistumassa humanitaarisen suojelun kategoria.

Jaana Vuorio Kuva: Milla Vahtila / Yle

Maahanmuuttoviraston eli Migrin ylijohtaja Jaana Vuorio sanoo ottavansa opikseen valtioneuvoston oikeuskanslerilta Jaakko Jonkalta saamistaan moitteista koskien turvapaikkahakemuksien käsittelyn ohjeistusta.

Jonkka arvosteli perjantaisessa päätöksessä Vuorion viime vuoden tammikuussa antamaa määräystä, jossa viraston henkilökuntaa ohjeistettiin olemaan käsittelemättä turvapaikkahakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta.

Vuorion mukaan virastossa kiinnitetään nyt vakavaa huomiota oikeuskanslerin esiin tuomiin seikkoihin.

Ulkomaalaislaista poistettiin humanitaarisen suojelun kategoria viime toukokuussa. Jo aiemmin oli kuitenkin tiedossa, että lakia alettaisiin soveltaa heti niin, että riippumatta siitä, missä vaiheessa turvapaikanhakija oli tullut Suomeen, uusi laki koskisi häntä ratkaisuvaiheessa.

Migrin mukaan turvapaikkahakemusten käsittely oli ohjeistuksen antohetkellä hyvin ruuhkautunut eikä hakemuksia pystytty käytännön syistä käsittelemään saapumisjärjestyksessä. Muun muassa tulkkien, tulkkausetäyhteyksien ja avustajien saamisessa puhutteluihin oli ongelmia.

– Tässä tilanteessa katsoin, että humanitääristä suojelua ei myönnetä, koska sen myöntäminen olisi ollut sattumanvaraista. Ne muutamat turvapaikanhakijat, jotka ylipäätään olisivat voineet humanitääristä suojelua saada ja joiden hakemukset olisivat sattuneet pääsemään käsittelyyn, olisivat olleet erilaisessa asemassa kuin ne, jotka olisivat voineet tulla maahan selvästi aiemmin, mutta eivät olleet päässeet käsittelyyn, Vuorio puolustaa menettelyään.

Vuorion mielestä vaarana oli, että sattumanvaraisuus olisi johtanut arvonnan kaltaiseen tilanteeseen. 

Humanitääristä suojelua oli aiempina kuukausina myönnetty alle kolmelle prosentille turvapaikanhakijoista.