Demareilta ei tullut tukea Kimmo Kiljusen taisteluun taitettua eläkeindeksiä vastaan

Entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen ajaa eläkkeisiin indeksikorotusten laskentatavan muuttamista.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kimmo Kiljunen
SDP:n entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen SDP:n puoluekokouksen ensimmäisenä päivänä Lahdessa perjantaina 3. helmikuuta.Jussi Nukari / Lehtikuva

SDP:n puoluekokousedustajat kävivät toinen toisensa jälkeen puhujapöntössä paheksumassa entisen kansanedustajan Kimmo Kiljusen tunnetuksi tekemää aloitetta eläkeindeksin muuttamisesta.

Kiljunen haluaisi palauttaa eläkekorotuksiin aiemman laskentatavan, joka otti huomioon hintojen ja palkkojen vuosittaiset muutokset samassa suhteessa. Samaa tavoitellaan myös kansalaisaloitteella. Nykyisin indeksi koostuu 80 % hintojen ja 20 % palkkojen muutoksesta.

Demariedustajat pitivät aloitetta epätasa-arvoisena ja tuloeroja kasvattavana, sillä hyödyn korjaisivat suurta työeläketta saavat. Sen sijaan pieniä eläkkeitä muutos ei parantaisi.

– Nuoret maksavat jo nyt enemmän eläkemaksuja, muistutti demarinuorten Sara Holappa.

Sympatiaa ei herunut vanhemmalta kokousväeltäkään.

Helsinkiläisen Maija Anttilan mielestä indeksipuheet ovat populistisia ja lietsovat sukupolvien vastakkainasettelua.

Aloite hylättiin. Sen sijaan SDP valmistelee toimenpideohjelmaa, jolla pyritään vähentämään eläkeläisköyhyyttä ja kohentamaan eläkeläisten toimeentuloa. Erityisesti aiotaan ottaa huomioon ikääntyneet naiset ja pieniä työeläkkeitä saavat.