1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. varhaiskasvatus

Päiväkoteihin syksyllä yhteinen opetussuunnitelma: lisää musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa lapsille

Erot päiväkotien välillä ovat olleet tähän saakka aivan liian suuria, sanoo asiantuntija.

varhaiskasvatus
Lapsi piirtää Guggenheimia.
Opetushallituksen opetusneuvos Elisa Helin ja varhaiskasvatuksen dosentti Marjatta Kalliala keskustelivat varhaiskasvatuksen suunnitelmasta Ylen aamu-tv:n lähetyksessä.

Syksyllä astuu voimaan ensimmäinen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma. Se velvoittaa kaikki päiväkodit ympäri Suomen noudattamaan tiettyjä linjauksia kasvatustyössään.

Tähän saakka päiväkotien kasvatustehtäviä ei ole määrätty laissa, vaikka erilaisia suosituksia onkin annettu.

– Tämä opetussuunnitelma tulee todella tarpeeseen. Laatuvaihtelut päiväkotien välillä ovat olleet tähän saakka aivan liian suuria, sanoo varhaiskasvatuksen dosentti Marjatta Kalliala Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Esimerkiksi musiikkikasvatuksen laatuun on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.

– Vielä 1970-luvulla musiikkikasvatus kuului itsestään selvänä osana kaikkien päiväkotien ohjelmaan. Siitä ajasta päiväkotien tilanne on huonontunut dramaattisesti, Kalliala sanoo.

– Nykyään päiväkodeissa työskentelee huomattavasti vähemmän pedagogisen koulutuksen saaneita lastentarhanopettajia kuin 1970-luvulla, Kalliala jatkaa.

Peruskoulun uusi, ilmiöpohjaista oppimista korostava opetussuunnitelma on herättänyt paljon yhteiskunnallista keskustelua, mutta varhaiskasvatuksesta harvoin puhutaan samalla intohimolla. Tämä on Kallialan ja Opetushallituksen opetusvastaavan Elisa Helinin mukaan erikoista ja huolestuttavaakin, sillä tutkimusten mukaan ennen kouluikää tapahtuva kehitys on lapsen tulevaisuuden kannalta äärimmäisen merkittävää.

– Nyt on korkea aika alkaa seurata varhaiskasvatuksen laatua.

Leikkirauha on aikuisen vastuulla

Uusi opetussuunnitelma asettaa päiväkotien toiminnalle reunaehdot, joiden puitteissa jokainen päiväkoti voi toimia haluamallaan tavalla.

Reunaehtoihin kuuluu esimerkiksi se, että lapsille on oltava päiväkodeissa tarjolla tarpeeksi toiminnallisia välineitä kuten värikyniä, vesivärejä ja askartelutarvikkeita. Lisäksi päiväkotien on tarjottava lapsille säännöllisesti ohjattuja taidekasvatustuokioita, joissa on oltava jokin teema. Osan taidetyöskentelystä on oltava kolmiulotteista hahmotusta kehittävää, esimerkiksi savityöskentelyä tai nikkarointia, Marjatta Kalliala sanoo.

Päiväkotien pitää uuden opetussuunnitelman mukaan kiinnittää huomiota myös toimintaympäristöihinsä. Lapsille pitää taata tarpeeksi tilaa leikkimiseen sekä sisällä että ulkona – ja joka päivä on mentävä ulos, ellei sää ole aivan kamala. Sisätilat eivät Kallialan ja Helinin mukaan suosi rajua liikuntaa, johon jokaisella lapsella uusien varhaiskasvatuksen perusteiden mukaan kuitenkin on oikeus.

Myös lasten leikkimistä pitää syksystä alkaen tukea tietoisesti ja kaikille lapsille pitää taata leikkirauha. Se tarkoittaa, että aikuisen on aktiivisesti havainnoitava lasten leikkimistä ja tarpeen mukaan osallistuttava siihen.

– Aikuinen ei voi eristäytyä lasten leikeistä. Aikuisella on todella tärkeä rooli esimerkiksi kiusaamisen ehkäisyssä, sanoo Elisa Helin.

Sitäkin voi hänen mukaansa miettiä, pitääkö leikit raivata aina pois vai voisiko jotakin leikkiä jatkaa joskus seuraavana päivänä.

– Niin lapset pääsisivät muokkaamaan leikeillään omaa toimintaympäristöään.

Juttua muokattu torstaina 9.2. klo 13:25: Uusi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma ei kiellä päiväkoteja ostamasta muskaripalveluita musiikkiopistoilta, kuten jutussa ensin kerrottiin. Päiväkotien pitää kuitenkin tarjota tästä lähtien myös maksutonta musiikkikasvatusta.

Lue seuraavaksi