KHO hylkäsi Tahkon keskustan kaavasta tehdyt valitukset

Kuopion kaupunginvaltuuston päättämä osayleiskaava jää voimaan.

Kuopio
Tahkon lumeton rinne lokakuussa 2016
Keijo Salokangas / Yle

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Tahkon keskustan osayleiskaavasta tehdyt valitukset. KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että Kuopion kaupunginvaltuuston päätös Tahkon osayleiskaavasta jää voimaan.

Kaupunginvaltuuston kaavapäätöksestä valitti kiinteistöyhtiö, jonka mukaan kaavaehdotuksesta ja sen liikennejärjestelyistä tiedotettiin harhaanjohtavasti ja maanomistajia ei kohdeltu tasapuolisesti, muun muassa koska rakennusoikeutta ei ole osoitettu samassa suhteessa kuin muille kiinteistöille.

Osayleiskaavasta valitti myös Pohjois-Savon ELY-keskus, jonka mukaan Tahkon keskustan alueelle ei voi osoittaa tehokasta rakentamista ilman, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka hävitetään tai sitä heikennetään.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, minkä jälkeen valittajat hakivat ratkaisua korkeimmasta hallinto-oikeudesta.