Voiko koulu vaatia, että vanhemmat korvaavat koulun omistaman läppärin hajoamisen tai ilkivallan? – Sekavat sopimukset hämmentävät kodeissa

Helsinkiläiskoulu edellytti vanhempia ja oppilaita allekirjoittamaan sopimuksen, jossa se suosittelee kotivakuutusta oppilaan käyttöön annettavaa tietokonetta varten.

kannettavat tietokoneet
Tietokoneita kädessä.
Yle Uutisgrafiikka

Helsinkiläisen Arabian peruskoulun 7.-luokkalaisten vanhemmat ovat saaneet reppupostina "sopimuksen kannettavan tietokoneen luovutuksesta oppilaskäyttöön".

Sekä oppilaan että huoltajan pitää allekirjoittaa sopimus, jos oppilas haluaa koulun omistaman läppärin käyttöönsä.

Jotkut vanhemmat ovat olleet hämmentyneitä muun muassa sopimuksen kohdasta, jonka mukaan huoltaja on velvollinen korvaamaan läppärille aiheutuneen vahingon, jos se tapahtuu muualla kuin koulussa. Sopimuksessa lukee myös: "Suosittelemme, että tarkistatte, kattaako kotivakuutuksenne ko. laitteen rikkoutumisen."

– Laitteen saaminen kotiin ei edellytä vakuutusta, vastaa Arabian koulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen Ylen sähköpostitiedusteluun siitä, velvoittaako koulu huoltajia vakuuttamaan koulun omistamat läppärit.

Jos laite hajoaa muualla kuin koulussa, sopimuksen mukaan huoltajan on kuitenkin laite korvattava.

Koulu ei ole vakuuttanut koneita. Opetusvirastosta kerrotaan, että helsinkiläisissä kouluissa ei koneita yleensäkään vakuuteta.

Eli jos lapsen vanhemmalla ei ole kotivakutuusta tai se ei korvaa rikkoontunutta laitetta, sopimuksen mukaan huoltaja joutuu korvaamaan laitteen, vaikka se onkin koulun omaisuutta.

Juristit selvittävät nyt, mitä laki sanoo vakuutussuosituksesta

Kun Helsingin opetusvirasto sai kuulla Yleltä sopimuspaperista, se laittoi kaupungin juristit selvittämään, onko sopimus lainmukainen.

– Arabian tapaus on nyt selvitettävänä. Meidän juristimme selvittävät nyt sitä, voiko asiaa huoltajilta edellyttää. He tutkivat korvausvelvollisuusasiaa, sanoo osastopäällikkö Marjo Kyllönen opetusvirastosta.

Perusopetuslain (siirryt toiseen palveluun) mukaan mukaan opetuksen pitää olla maksutonta ja tasa-arvoista. Kaikilla oppilailla täytyy myös olla yhtäläiset mahdollisuudet (siirryt toiseen palveluun)tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.

– Ovathan oppilaat iät ja ajat vieneet koulun omaisuutta kotiin. Jos joku oppikirja on hävinnyt, on käyty keskustelua siitä, kuka hankkii uuden. Eivät nämä asiat ole mitenkään yksiselitteisiä.

– Arabian tapauksessa on kyse kalliimmista laitteista, joten en osaa nyt sanoa, miten tapaus menee, Kyllönen toteaa.

läppärisopimukset Arabian koulu
Arabian peruskoulun oppilaat ja huoltajat ovat allekirjoituksellaan vahvistaneet muun muassa, että koululainen estää ilkivallan käytössään olevaa läppäriä kohtaan. Koteja kehotetaan myös tarkistamaan, korvaako kotivakuutus koulun omistaman tietokoneen.Ilkka Loikkanen

Juristi: "Koulun koneen pitää olla käytössä ilman mitään sopimuksia"

Arabian koulun sopimuksessa on määritelty myös tiukat ohjeet oppilaalle. Oppilas joutuu muun muassa vakuuttamaan allekirjoituksellaan, että "pidän huolta siitä, ettei kenenkään huolimaton tai ilkivaltainen käytös vahingoita tietokonetta".

Ja: "Jos toimin sääntöjen vastaisesti, ymmärrän olevani korvausvelvollinen aiheuttamaani vahinkoon."

Eli jos joku muu hajottaa tai varastaa koneen, onko oppilas vastuussa siitä, jos hän ei ole "pitänyt huolta, ettei kenenkään huolimaton tai ilkivaltainen käytös vahingoita tietokonetta" eli vahtinut tarpeeksi hyvin konetta?

OAJ:n juristi on sitä mieltä, että tällaista kohtaa ei voi sopimuksessa olla – eikä vastuuta ilkivallasta voi siirtää oppilaalle.

– Ilkivaltatapaukset menevät normaalin vahingonkorvauslain mukaan, eli se joka vahingon aiheuttaa, on pääsääntöisesti vahingonkorvausvelvollinen, sanoo koulutusasiain päällikkö, juristi Nina Lahtinen Opetusalan ammattijärjestö OAJ:stä.

– Tosin on ihan normaalia, että jos oppilaalle annetaan oppikirja, kynä tai luistimet tai läppäri, niin hänelle sanotaan, että siitä täytyy pitää hyvää huolta. Reppua ei saa heitellä tai istua sen päälle, ja reppua täytyy säilyttää lukollisessa tilassa, jos siellä on läppäri.

Lahtisen mukaan sopimuksella ei voi kuitenkaan siirtää korvausvelvolilsuutta oppilaalle, jos joku varastaa tai ilkivaltaisesti tuhoaa koneen.

– Eihän ilkivallalta voi suojautua, siksihän se on ilkivaltaa. Se on huono kohta sopimuksessa. Se pitäisi muotoilla toisin, Lahtinen sanoo.

Koulu on julkinen tila. Jos sieltä joku varastaa läppärin, oli se koulun tai oppilaan omistama, kyse on rikoksesta, josta pitää ilmoittaa poliisille.

Juristin mukaan koulun ei pitäisi pyytää minkäänlaisia allekirjoituksia mihinkään sopimuksiin, jos koulun koneita käytetään koulussa.

– Jos koulupäivän aikana käytetään koneita, niin ne on oltava kaikilla. Kun kysymyksessä on koulun kone, sen pitää olla käytössä kaikilla ilman mitään sopimuksia.

Peruskoulun oltava kaikille maksutonta

Kaikissa kouluissa ei ole oppilaille tarpeeksi tietokoneita, joiden avulla toteuttaa uuden opetussunnitelman ja hallitusohjelman mukaisesti "digiloikkaa". Näissä tapauksissa oppilaiden vanhemmilta on pyydetty lupaa käyttää koululaisten omia laitteita opetuksessa.

Opetushallitus, Kuntaliitto ja OAJ ovat yhdessä muotoilleet sopimusluonnoksen, jolla vanhempi antaa luvan käyttää oppilaan omaa tietokonetta, puhelinta tai tablettia kouluopetuksessa.

Sopimuksen allekirjoittamalla vanhempi ottaa vastuun laitteen rikkoutumisesta tai häviämisestä koulussa.

Sopimusta (siirryt toiseen palveluun) laatimassa olleen Nina Lahtisen mukaan sopimuksen tarkoitus on lähinnä muistuttaa oppilaita ja vanhempia siitä, että koulu ei automaattisesti korvaa laitetta, jos se menee rikki koulussa. Voi olla kuitenkin vaikeaa selvittää, onko lapsi pudottanut tabletin tai puhelimen vahingossa vai tahallaan lattialle, niin että esimerkiksi sen lasi on mennyt rikki.

Valmista vastausta korvaus- ja vastuukysymyksiin ei olekaan, ja juristi toteaa, että jos korvausasioista tulee koulun ja vanhemman välillä riitaa, niitä voidaan ratkoa viime kädessä käräjäoikeudessa.

läppärisopimukset1
Koulu ei vastaa oppilaiden omien laitteiden rikkoontumisessa koulussa. Opetushallituksen, Kuntaliiton ja OAJ:n sopimusmalli kouluille.Ilkka Loikkanen

Vanhemmat voivat kannella epäkohdista aluehallintovirastoon

Mitä koululaisen vanhempi voi tehdä, jos hän ei uskalla tai hänellä ei ole varaa antaa laitteita koululaisen mukaan kouluun? Tai entä jos vanhempi ei halua, että lapsi ottaa koulun laitteita omalla riskillä kotiin?

Sekä Helsingin opetusvirastosta että OAJ:stä vakuutetaan, että sopimuspapereita ei tarvitse allekirjoittaa. Molemmat kertovat, ettei omia laitteita tarvitse viedä kouluun tai koulun laitteita tuoda kotiin, jos ei halua tai uskalla ottaa niistä vastuuta.

Jos oppitunnilla käytetään laitteita, tasavertaisuuden nimissä koulun on järjestettävä opiskeluolosuhteet niin, että se jolla laitteita ei ole, ei joudu epätasa-arvoiseen asemaan.

Jos huoltajasta tuntuu, että laitteiden käyttöä ei koulussa saada järjestymään tasapuolisesti eikä opettajalle ja rehtorille puhuminen auta, voi tilanteesta kannella aluehallintovirastoon.

– Aluehallintovirasto voi arvioida, täyttyykö se, että ensinnäkin perusopetus on maksutonta ja toisekseen se, että opetus on yhdenvertaista ja että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.

– Mikäli näin ei ole, aluehallintoviranomainen selvittää asian ja voi edellyttää, että asia korjataan, jos toiminta ei ole lainmukaista, toteaa koulutusasiain päällikkö, juristi Nina Lahtinen OAJ:sta.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus