Hyppää sisältöön

VM: Listaamattomien yritysten osinkoverotusta kiristettävä, kannustaisi kasvattamaan yritystä

Suomen yritysverotukseen ei tarvitse tehdä muutoksia, koska se on jo kansainvälisesti kilpailukykyinen, arvioi valtiovarainministeriön yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä.

Suomen yritysverotus on jo kansainvälisesti kilpailukykyinen, joten yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ei ehdota siihen muutoksia, valtiovarainministeriö tiedottaa (siirryt toiseen palveluun).

Osinkoverotus sen sijaan kaipaa uudistamista, työryhmä arvioi. Työryhmä korottaisi listaamattomien yhtiöiden osingon veronalaista osuutta 25 prosentista 40 prosenttiin ja poistaisi huojennetusti verotetun osingon 150 000 euron rajan.

Muutokset kiristäisivät verotusta valtaosalla osingonsaajista, mutta yksinkertaistaisivat verotusta ja kannustaisivat kasvattamaan yritystä, työryhmä arvioi.

Listattujen yhtiöiden osinkojen verotukseen ei ehdoteta muutoksia.

Suurituloisten rajaveroastetta alemmaksi

Työryhmä alentaisi ansiotulon rajaveroastetta suurituloisilla, 82 000–128 000 euroa vuodessa ansaitsevilla Rajaveroasteita pitäisi työryhmän mukaan alentaa niin, ettei 50 prosenttia ylittyisi millään tulotasolla.

Uudistus kannustaisi palkansaajia kartuttamaan osaamistaan ja lisäämään tuottavuuttaan ja vauhdittaisi talouskasvua pitkällä aikavälillä, työryhmä arvioi.

EK: Listaamattomien yhtiöiden osingot pääomatuloiksi

Yritysmaailmaa edustavat järjestöt teilaavat VM:n ehdotuksen (siirryt toiseen palveluun) kiristää listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta.

Järjestöjen mielestä muutokset eivät kannustaisi kasvattamaan yritystä, vaan ne päinvastoin heikentäisivät yrittäjyyden, omistajuuden, kasvun ja työllistämisen kannusteita.

Järjestöt ehdottavat listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verottamista pääomatulona, jolloin veroprosentti olisi kiinteä eikä tulojen suuruudesta riippuvainen.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK puolestaan kiittelee osinkoveroesitystä linjakkaaksi (siirryt toiseen palveluun), mutta moittii marginaaliveron alentamista vain suurituloisten osalta.

– Mahdolliset ansiotulon veronkevennykset tulee myös jatkossa suunnata pieni- ja keskituloisille, sanoo SAK:n veroasiantuntija Minna Tanska.

.
.