1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. poronhoito

Ahman kaatoon kahdeksan poikkeuslupaa poronhoitoalueelle

Ahmaa ei ole saanut metsästää sitten vuoden 1982, jolloin se rauhoitettiin. Nyt Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan kahdeksan ongelma-ahman kaatamiseen.

Ahma tappaa tai halvaannuttaa poron usein puremalla sitä niskaan tai selkään. Kuva: Tuomas Palojärvi

Maa- ja metsätalousministeriö antoi perjantaina asetuksen, joka sallii kahdeksan ahman kaatamisen pohjoisella ja itäisellä poronhoitoalueella. Suomen riistakeskus myöntää luvan paljon vahinkoa aiheuttavan ahmayksilön kaatamiseen.

Poronhoitoalueella liikkuu Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan noin sata ahmaa ja koko maassa 200 - 250 ahmaa. Vuonna 2016 ahman tappamiksi ilmoitettiin 2794 poroa. MMM arvioi, että kahdeksan ahman kaataminen estäisi 192 porovahinkoa vuodessa ja säästäisi noin puoli miljoonaa euroa vahingonkorvauksia. Ahman aiheuttamat porovahingot olivat viime vuonna 6,4 miljoonaa euroa.

Kaadetut ahmat pitää ilmoittaa Suomen riistakeskuksen ja poliisin lisäksi Metsähallituksen erätarkastajalle. Saaliiksi ei saa jäädä naarasta, jolla on pentuja pesässä tai jota alle vuoden ikäinen pentu seuraa.

Ahma on ollut koko Suomessa rauhoitettu vuodesta 1982, minkä jälkeen sitä ei ole saanut metsästää. Ruotsissa ja Norjassa metsästetään porotaloudelle paljon vahinkoa aiheuttavat ahmat.

Järjestöt: Väärä päätös

Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF ja Animalia pitävät erittäin uhanalaiseksi luokitellun ahman metsästyksen sallimista vääränä päätöksenä. Järjestöjen mielestä ahman aiheuttamista tuhoista kärsivää porotaloutta pitäisi tukea nostamalla petovahinkojen korvausrahoja.

– Pidemmällä tähtäimellä lupaavin toimenpide ahman ja poroelinkeinon yhteensovittamiseksi on siirtyä reviiripohjaiseen, ahman onnistuneiden pesintöjen määrän perusteella paliskunnalle maksettavaan porovahinkojen korvaukseen. Maakotkan kohdalla näin toimitaan jo, sanoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF:stä.

Toisena vaihtoehtona järjestöt esittävät ongelma-ahmojen kiinniottoa ja siirtämistä pois poronhoitoalueelta.