Kansa tyytyväinen kuntien valtaan – onko enää kohta?

Uuden kyselyn mukaan kunnanvaltuustoilla ja -hallituksilla on tällä hetkellä valtaa sopivasti. Kuntien valta vähenee soteuudistuksen myötä selvästi.

Kotimaa
Porin keskustan kävelykatu.
Yle

Yli 60 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kuntien hallituksilla ja valtuustoilla (siirryt toiseen palveluun) on valtaa sopivasti. Jonkin verran kuntalaiset haluaisivat vähentää ammattiyhdistysten ja yhden asian liikkeen valtaa. Hieman kritiikkiä saavat myös virkamiehet ja paikallinen media.

Kunnallisalan kehittämissäätiö (siirryt toiseen palveluun) kysyy kuntalaisten tuntoja säännöllisesti. Kyselyn tulos on ollut vuosittain melko muuttumaton, niin tänäkin vuonna.

Sellaista tahoa, jolla on selvästi liikaa valtaa kunnassa, ei kansalaisten mielestä ole. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusasiamies Veli Pelkosen mukaan kyselytutkimus osoittaa, että kansa luottaa siihen päätöksentekomekanismiin, joka Suomeen on luotu.

– Suomalainen kunnallinen itsehallinto on ollut toimivaa ja se on ollut menestys isänmaalle.

Kuudesosa vastaajista lisäisi yritysten ja elinkeinoelämän valtaa. Tämän puolesta puhuvat etenkin yrittäjät sekä kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat.

Tulevaisuus tuo suuria muutoksia kuntiin, kun päätöksenteko siirtyy 18 maakuntahallintoon. Pelkonen muistuttaa, että tulevissa kuntavaaleissa äänestetään aika erikoisessa tilanteessa.

– Nyt olemme nollatilanteessa. Äänestämme kuntavaaleissa vanhassa hengessä kunnanvaltuustoja, vaikka niillä ei ole enää niin paljon päätöksentekovaltaa kuin aikaisemmin.

Näkymä Kruunupyystä.
Yle

Päättävätkö kunnissa tulevaisuudessa opettajat?

Puolueiden on ollut vaikea löytää ehdokkaita kuntavaaleihin. Erityisesti pulaa on 30 – 40 -vuotiaista ehdokkaista. Kun moneen pieneen kuntaan jää enää mm. kaavoitusta ja sivistystoimea, saattaa se muuttaa valta-asetelmia suurestikin.

– Ehkä ehdokkaissa ja sittemmin päättäjissä on entistä enemmän opettajia, Pelkonen naurahtaa.

Vaikka tulevaa vallanjakoa ei tarkkaan vielä tiedetä, isot kaupungit tuskin haluavat luovuttaa valtaa pieniin kuntiin. Mutta ainakin tähän saakka päätöksenteko on siis koettu toimivaksi, vaikka yksittäinen asukas ei aina ehkä tiedäkään kuka todellista valtaa kunnassa käyttää.

– Kun valta nähdään hyväksyttävänä, niin kansalaiset tietävät, että siihen voidaan myös vaikuttaa ennen ja jälkeen päätöksenteon.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy). Aineisto on koottu 26.–30.11 2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 046. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.