Näin valtio on osallistunut Talvivaaran rahoittamiseen

Talvivaaran nikkelikaivos Sotkamossa on maksanut veronmaksajille jo satoja miljoonia euroja. Yle listasi kaivoksen vastoinkäymisiä ja rahoituspäätöksiä vuosien varrelta.

Terrafame
Liotuskasat höyryävät raakavesialtaan ympärillä Terrafamen Sotkamon kaivoksella pakkassäässä.
Liotuskasat höyryävät raakavesialtaan ympärillä Terrafamen Sotkamon kaivoksella pakkassäässä.Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Valtion kaivosyhtiö Terrafame jatkaa toimintansa ylösajoa uuden rahoituksen turvin. Perjantaina kerrottiin yhteensä 250 miljoonan euron lisäpanostuksesta.

Yle listasi kovan onnen kaivokseen liittyviä rahoituspäätöksiä viime vuosilta.

2008 Talvivaaran kaivos aloittaa toimintansa Sotkamossa. 52 miljoonaa euroa valtion infratukea Talvivaaran rataan, tiehen ja sähköverkkoon.

*2009 *Valtion riskirahoittaja Finnvera myöntää Talvivaaralle 50 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan.

2011 Talvivaaran lähijärvien saastuminen nousee julkisuuteen.

*2012 *Talvivaaran kipsisakka-altaassa havaitaan vuoto. Liiketappio nousee yli 20 miljoonaan euroon.

2013 Talvivaara ja sen tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo päättävät hakeutua yrityssaneeraukseen.

2014 Kaivostoimintaa hoitava Talvivaara Sotkamo hakeutuu konkurssiin. Valtion omistajayhtiö Solidium on Talvivaaran suurin yksiittäinen omistaja. Valtio myöntää Talvivaaralle lisärahoitusta yli 50 miljoonaa euroa.

*Helmikuu 2015 *Valtio perustaa Terrafame-osakeyhtiön, jonka kautta se voi osallistua Talvivaaran kaivosta koskeviin järjestelyihin. Tarkoitusta varten varataan 97 miljoonaa euroa.

*Kesäkuu 2015 *Valtio myöntää 112 miljoonan euron lisärahoituksen Terrafamen pääomittamiseen.

Helmikuu 2016 Vuoden ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä päätetään 38,5 miljoonan euron lisäpääomasta Terrafamelle.

Toukokuu 2016 Eduskunta antaa yhtiölle 144 miljoonaa euroa lisäpääomitusta.

Joulukuu 2016 Hallitus myöntää vielä 100 miljoonaa euroa lisäpääomitusta.

Helmikuu 2017 Kansainvälinen Trafigura-konserni ja siihen kuuluva Galena-sijoitusrahasto tulevat rahoittamaan Terrafamea. Rahoitusjärjestelyssä Terrafame saa valtiolta pääomitusta 75 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa euroa on oman pääoman ehtoinen sijoitus ja 50 miljoonaa euroa sijoitussitoumus, joka on käytettävissä vuoden 2018 loppuun saakka. Luvut sisältyvät hallituksen joulukuussa myöntämään 100 miljoonan euron lisäpääomitukseen. Galena sijoittaa 75 miljoonaa euroa. Trafigura lainaa yhtiölle 75 miljoonaa euroa ja finanssikonserni Sampo 25 miljoonaa euroa. Nämä lainat rahoittaa Trafiguran sijoitusrahasto Galena.