Hankintalaki muuttui – paikallisille yrityksille paremmat mahdollisuudet pärjätä kilpailutuksissa

Kunnat voivat nyt hankkia palveluita ja tavaraa entisen 30 000 sijaan 60 000 eurolla ilman kilpailutusta.

julkiset hankinnat
Kuntien hankintapalveluiden tj Petri Mäkinen
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n toimitusjohtaja Petri MäkinenAnne Savin / Yle

Pirkkalassa toimivan Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n pöydällä makaa kaksikin vuosikertaa Suomen laista. Seitsemän pirkanmaalaisen kunnan hankinnoista vastaavan yhtiön lakikirjoille pitäisi olla jatkossa kuitenkin entistä vähemmän käyttöä, kun kunnat voivat hankkia palveluita ja tavaraa entisen 30 000 sijaan 60 000 eurolla ilman hankintalain säätelemää kilpailutusta.

Taustalla on vuoden vaihteessa uudistunut laki julkisista hankinnoista, mikä nostaa kansallisten hankintojen kynnysarvon kaksinkertaiseksi.

Vaikka lakikirjoja ei aina tarvitakaan, niin helpommaksi asiat eivät välttämättä lakimuutoksen myötä ole muuttuneet, sanoo KuHa Oy:n toimitusjohtaja Petri Mäkinen.

– Organisaatiot ovat kunnissa sen verran matalia, että ihmiset joutuvat sivutoimisina tekemään hankintoja, ja se on tuskallista.

Eli vaikka hankinta tehtäisiinkin kunnassa, hankintapalveluiden osaajia tarvitaan entistä useammin.

– Käytännössä meidän yksi tehtävä on ohjata kuntia niin, että pienemmätkin hankkeet pystytään kilpailuttamaan oikein. Vaikka prosessi ei enää ole yhtä raskas, niin se on tehtävä kuitenkin niin, että päästään hyviin lopputuloksiin.

Mahdollisuuksia paikallisille yrityksille

Kuntien mahdollisuus entistä suurempiin hankintoihin oman harkinnan mukaan on tuonut lisää vapauksia myös mm. toimittajan valintaan, mikä tietysti kiinnostaa paikallisia yrityksiä.

– Kyllä yrittäjät ovat kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta, sanoo Lempäälän Yrittäjien puheenjohtaja Ismo Paananen. Meillä Lempäälässäkin on hyvä yhteistyö yrittäjien ja kunnan välillä, niin tämä tuo entistä enemmän tilaa keskustella siitä, miten näitä asioita voisi hoitaa hyvin.

Lempäälässä yrittäjien ja kunnan vuoropuhelua on kehitetty jo pitkään ja kunta pokkasikin tammikuussa ensimmäistä kertaa jaetun palkinnon yrittäjyydestä ja elinvoimaisuudesta. Lempäälästä muistutetaan, että parhaisiin tuloksiin päästään avoimella keskustelulla jo hyvissä ajoin ennen tarjousten pyytämistä.

– Silloin päästään keskustelemaan entistä enemmän myös innovatiivisista hankinnoista, jotka tarjoavat esimerkiksi uusia tapoja tehdä asioita, sanoo Paananen. Sitä kautta syntyy erityisesti pienemmän pään hankinnoissa tehokkuutta.

Lempäälän elinkeinopoliittinen työryhmä juhlii kunnan saamaa yrittäjyyspalkintoa
Lempäälän elinkeinopoliittinen työryhmä nosti maljan kokouksessaan kunnan saamalle Yrittäjyys- ja elinvoimakunta -palkinnolleAnne Savin / Yle

"Reiluudelle olisi nyt tilaa"

Uusi laki julkisista hankinnoista vahvistettiin aivan vuoden vaiheessa. Lain arveltiin tulevan voimaan vasta toukokuussa, ja sen tulo pääsi osin yllättämään sen parissa toimijat. Kuntien hankinnat uuden lain mukaan ovat myös vasta pääosin tulossa.

Hankintojen ammattilainen varoittaakin uuteen lakiin liittyvistä, vielä puuttuvista hankintaohjeista ja peräänkuuluttaa reilua peliä sekä vähemmän asianajajia.

– Nyt tulee varmaan sellaisia säveltämisiä hankintayksilöille, jos ei ole malttia. Käytetään hyväksi lain tarjoamat mahdollisuudet ja sitten saattaa tulla hankaluuksia, pelkää Kuntien hankintapalvelut KuHa Oy:n toimitusjohtaja Petri Mäkinen.

Varoituksista huolimatta Mäkinen sanoo, että laki on yleisesti otettu vastaan positiivisesti ja myös sen tuoma jousto on tervetullut. Mutta harjoittelua tarvitaan, virheiltä ei vältytä ja reiluudelle olisi nyt tilaa.

– Kunhan siellä ei olla hirveän herkkiä käyttämään lain antamia liiallisia mahdollisuuksia, sanoo Mäkinen ja viittaa tarjousten ja sopimusten tavaamiseen suurennuslasilla virheitä etsien, ja viemällä kaikkea mahdollista markkinaoikeuteen.

– Jos ajatellaan tarjoajapuolta, niin ei olla liian kärkkäitä, jos tulee pieniä kömmähdyksiä hankintayksiköille. Siinä tapauksessa voisi olla jopa win-win -tilanne sekä kunnille että myös näille tarjoajille. Kunhan aidosti päästäisiin tämmöseen reiluun meininkiin, mutta se riippuu aina vähän näkökulmasta.