Kaupunginjohtajan luottamus puntarissa Akaassa –13 valtuutettua vaatii erottamista

Akaassa puuhataan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren erottamista. Luottamuspulan syistä ei kuitenkaan haluta kertoa.

Kuva: Akaan kaupunki

Akaassa puuhataan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren erottamista. 13 kaupunginvaltuutettua vaatii aloitteessaan Viitasaaren irtisanomista tai siirtämistä toisiin tehtäviin, koska valtuuston epäillään menettäneen luottamuksen kaupunginjohtajaan.

Sosialidemokraateista aloitteen ovat allekirjoittaneet valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen,  Harri Rantala, Henna Rantanen sekä Juhani Salin ja Henri Palm. Kokoomuksesta Viitasaaren siirtoa muihin tehtäviin haluavat ryhtyä valmistelemaan Jukka Salminen, Susanna Saxberg, Tuomo Smått, Mika Pajasmaa ja Mirva Ritari. Kristillisdemokraateista aloitteen on allekirjoittanut Mika Setälä, keskustasta Vesa Liehu ja vihreistä Heli Piirainen.

Tilapäistä valiokuntaa esitetään

Akaan kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan luottamuspulaa kokouksessaan tiistaina. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jouko Rytkösen ehdotuksessa esitetään valtuustolle, että se asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa.

Kuva: Anne Heino / Yle

Toistaiseksi Akaan luottamushenkilöt eivät ole suostuneet kertomaan tarkemmin, millaisia puutteita he kaupunginjohtajan työskentelyssä näkevät. Yle Tampereen tavoittamat allekirjoittajat eivät ole suostuneet kommentoimaan asiaa ja ohjaavat kysymykset kaupunhallituksen puheenjohtajalle Jouko Rytköselle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Rytkönen taas ei ota kantaa aloitteen taustalla oleviin syihin.

– Tällä hetkellä en ole perehtynyt niihin syihin, jotka ovat tässä taustalla. Minun roolini on ollut valmistella tätä esitystä yhdessä virkamiesten kanssa.

Rytkösen mukaan pienissä ryhmissä on asiasta keskusteltu pitkin valtuustokautta.

– Nyt aloitteen tekijöitä on lähes kaikista valtuustoryhmistä eli epäluottamus on näköjään laajentunut pikkuhiljaa.

Valtuusto päättää potkuista

Kuntalain mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen.

Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.