Hyppää sisältöön

Maakotkan aiheuttamista vahingoista yli 650 000 euron korvaukset Lapin porotaloudelle

Maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksettiin Lapissa viime vuonna korvauksia lähes 660 000 euroa. Lisäksi kurjet aiheuttivat tuhansien eurojen peltovahingot.

Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle

Rauhoitettujen lintujen maa- ja porotaloudelle aiheuttamista vahingoista korvataan Lapissa vuosittain satoja tuhansia euroja.

Peltovahinkoja aiheuttavat eniten tuhatpäisinä parvina ohrapelloille ruokailemaan pysähtyvät kurjet.

– Kurkien lappilaisille maatiloille aiheuttamista vahingoista maksettiin viime vuonna ympäristöministeriön avustusta lähes 35 000 euroa, josta vajaat 9000 euroa kohdentui yhteen perunasatovahinkoon, kertoo ylitarkastaja Taina Kojola Lapin ELY-keskuksesta.

Maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksettiin Lapissa viime vuonna korvauksia lähes 660 000 euroa. Lisäksi maakotkan tappamasta metsästyskoirasta maksettiin korvausta 2 648 euroa.

Taina Kojolan mukaan maakotkien reviiriperusteinen korvausjärjestelmä on koettu toimivaksi. Korvausjärjestelmässä porovahingot maksetaan paliskunnille kotkien pesintätilanteen ja pesien poikastuoton perusteella laskettujen reviirikohtaisten kertoimien avulla. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa myös poronlihan hinta.

Aikoinaan porotalouden saamat korvaukset perustuivat löydettyihin raatoihin ja jäänteisiin. Tuolloin järjestelmää kritisoitiin, koska kaikkia saaliiksi joutuneita vasoja ei kyetä löytämään.

Myös kalasääskien ja kuikkien aiheuttamia vahingoista kalankasvatukselle maksetaan avustusta. Viime vuonna korvaussumma oli 4 300 euroa.

Muokattu otsikkoa 14.2.2017 kello 9:16 Maakotka aiheutti yli 650 000 euron vahingot Lapin porotaloudelle muutettu -> Maakotkan aiheuttamista vahingoista yli 650 000 euron korvaukset Lapin porotaloudelle.