Esitys: Taiteen rahoitus uusiksi – vakiintuneita kulttuurilaitoksia voi pudota listalta

Työryhmä esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriön pitäisi jatkossa tehdä selkeitä valintoja eikä yrittää jakaa valtion tukea tasaisesti kaikille.

Valtion tuet
Nykysirkus Circan esitys.
Circa: What Will Have Been.Andy Phillipson

Museoiden, teatterien ja orkesterien valtionrahoitus uudistuu.

Asiaa pohtineen työryhmän mukaan tulevaisuudessa rahaa jaettaisiin esittäville taiteille ja museoille. Se tarkoittaa, että vakaan tuen piiriin voisi tulevaisuudessa päästä mikä tahansa esittävän taiteen ryhmä. Sama pätee tietysti myös museoihin.

Nykyisestä valtionosuusjärjestelmästä (vos) on rahoitettu esittävistä taiteista vain teatteria, orkestereja ja tanssia.

Rahoitusmekanismia on arvosteltu siitä, että se palvelee vuodesta toiseen samaa, jo asemansa vakiinnuttaneiden taidelaitosten, taiteellisten ryhmien ja museoiden yhteisöä. Taiteen ja kulttuurin kenttä on kuitenkin muuttunut paljon siitä, kun vos-järjestelmä lanseerattiin 1990-luvun alussa. Nuoret taidemuodot, kuten nykysirkus, ovat jääneet kokonaan vakaan tuen ulkopuolelle.

Tuesta määräaikainen

Uudessa mekanismissa rahaa jaettaisiin sekä laskennallisesti että erilaisilla harkinnanvaraisilla tuilla.

Laskennallisella tarkoitetaan sitä, että valtiontukea maksetaan henkilötyövuosien mukaan. Esimerkiksi teatterin rahoitus voisi koostua molemmista tuista.

Uutta on myös se, että tuesta tehtäisiin määräaikaista. Hakijat joutuisivat perustelemaan säännöllisin väliajoin kelpoisuutensa valtiontukeen. Arvioinnissa otettaisiin huomioon sekä taiteellinen että organisatorinen laatu.

Niiden arviointia voisi kehittää työryhmän mukaan muun muassa vertaisarvioinnilla sekä joltain osin mahdollisesti myös yleisöpalautteen perusteella.

Ketkä pääsevät kyytiin?

Valtion tuki taiteelle tuskin kasvaa lähivuosina. On todennäköistä, että jotkut nyt valtionosuusjärjestelmän piirissä olevat laitokset tai museot putoavat pois. Voi myös olla, että niiden tuki pienenee.

Yksi uudistuksen tavoitteista on laajentaa tuen piirissä olevaa kulttuurin ja taiteen kirjoa nykyisestä. Se on lopulta valtion kulttuuripolitiikkaa.

Muusikko Jaakko Kuusiston vetämän työryhmän työn jalostaminen jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lopullinen ehdotus uudeksi rahoitusjärjestelmäksi pitäisi olla valmiina ensi syksynä. Se merkitsee myös sitä, että eri taidemuotojen lobbaajat lähtevät nyt liikkeelle.

Missään ei ole vielä sanottu, miten valtion tukipotti jyvitetään eri taidemuotojen ja museoiden kesken.

Uuden rahoitusmekanismin pitäisi tulla voimaan 1.1.2019.

Lue Ylen Kulttuuricocktailin juttu kulttuurin rahoituksen uudistuksista täältä.