Kuuslahteen esitetään kokonaan uutta koulua

Siilinjärven Kuuslahteen halutaan pitkäaikainen koulurakennus, jotta alue olisi asuinalueena kiinnostava.

Siilinjärvi
Kuuslahden kyläkoulun satavuotiskyltti
Sakari Partanen / Yle

Siilinjärven Kuuslahden koulun ratkaisuksi kaavaillaan jälleen kokonaan uutta koulurakennusta aiemmin tehdyn hankesuunnitelman mukaisesti. Sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona esitystä, jonka mukaan ulkopuolinen taho rakentaa Kuuslahteen koulurakennuksen, johon kunta tulisi vuokralaiseksi.

Ehdotus tarkoittaa sitä, että sen toteutuessa Kuuslahteen ei tulisi viipalerakennusta edes väliaikaiseksi koulutilaksi. Terveystarkastaja on antanut lausunnon, jonka mukaan sisäilmaongelmista kärsivän vanhan koulun käyttöaikaa voidaan jatkaa vuodella kesään 2019 saakka. Aiemmin käyttöaikaa oli annettu vuoden 2018 kesään saakka.

Koulun korvaamisen pohdinnassa on otettu huomioon Kuuslahden kylän kehittyminen ja maankäyttö. Esimerkiksi 30 vuoden vuokra-ajan oletetaan tekevän Kuuslahdesta houkuttelevamman alueen kuin viipalekoulun rakentamisella lyhyemmäksi ajaksi.

Viipaleratkaisua on esittänyt kompromissina kunnanjohtaja Vesa Lötjönen.