Monelle tuntematon tehdaspalokunta auttaa tarvittaessa sinuakin

Tehdaspalokunta rientää paikalle, jos pelastuslaitos ei ennätä.

palokunnat
Tehdaspalokunta, Uimaharju, Stora Enso, Enocell, Ari Turunen ja Jukka Torvinen
Tehdaspalopäällikkö Ari Turunen ja tehdaspalokuntalainen Jukka Torvinen pelastusharjoituksissa.Heikki Haapalainen / Yle

Kuivauskoneet, paalauslinjat ja sellukattilat pauhaavat Enocellin sellutehtaan prosessihoitaja Jukka Torvisen ympärillä päivästä toiseen.

Torvisen arkinen aherrus keskeytyy kovaääniseen kännykän hälytysääneen. Mies jättää hommansa tehtaalla kesken ja lähtee nopein, mutta hallituin liikkein kohti paloasemaa. Edessä on sammutustehtävä.

Vaikka Torvisen leipätyötä on sellutehtaan erilaisten toimintojen valvominen, on hän hoitanut myös erilaisia palokunnan tehtäviä jo 13 vuotta.

Käytännössä tehdaspalokuntalainen lähtee keikalle aina, kun hälytys tulee – vaikka kesken työpäivän ja päivystäessään kesken yöunien.

– Kun hälytys tulee, työt jätetään tehtaalla kesken ja lähdetään hoitamaan palokunnan keikka. Keikan jälkeen palataan takaisin omiin hommiin, Jukka Torvinen kertoo.

Vakuutusyhtiöt merkittävässä roolissa tehdaspalokuntien historiassa

Vaikka Suomessa on lähes 100 tehdaspalokuntaa, on niiden toiminta suurelle yleisölle suhteellisen tuntematonta.

Tehdaspalokuntien historia ulottuu aina 1800-luvulle saakka ja niiden pääasiallisena tehtävänä oli pitkään toimia tehdasalueen palokuntayksikkönä, kerrotaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK).

Tehdaspalokuntien perustamisessa hyvin aktiivisessa roolissa olivat vakuutusyhtiöt, jotka jopa maksoivat yrittäjille siitä, että tehtaan alueelle perustettiin oma palokunta.

Kun palo ei päässyt tuhoamaan tehtaan kalliita laitteita, säästyivät myös vakuutusyhtiöiden rahat.

Porvoon höyrysahan palokunta ja ruiskuvene, Oikealta nimeltään Borgå ängsåg, sijaitsi Hamarissa.Kuva 1900-luvun alkupuolta.
Porvoon höyrysahan palokunta ja ruiskuvene 1900-luvun alussa.Tuntematon

– Kyse oli riskien minimoimisesta. Palokunnalla on pelastamisen lisäksi tärkeä rooli myös riskienhallinnassa ja onnettomuuksien ehkäisyssä, palokuntajohtaja Petri Jaatinen SPEKistä kertoo.

Joensuun Uimaharjussa Stora Enson Enocell-sellutehtaan tehdaspalokunta perustettiin 51 vuotta sitten tuolloin alueella toimineen sahan yhteyteen.

Teollisuuspalopäällikkö Ari Turunen kertoo, että oma palokunta turvaa yrityksen toiminnan pitämällä huolta henkilöstön ja laitteiden turvallisuudesta.

– Tehdaspalokuntalaisilla on erityistoimenpiteet paremmin hallussa kuin yhteiskunnan puolella toimivilla palomiehillä. Olemme esimerkiksi kemikaalien kanssa päivittäin tekemisissä, joten osaamme toimia niiden kanssa onnettomuustilanteissa oikein, Ari Turunen kertoo.

Vaikka tehdasalueet sijaitsevat usein useiden kymmenien kilometrien päässä lähimmistä pelastuslaitoksista ja tehtailla käsitellään palonarkoja materiaaleja, ei mikään laki tai säännös määrää, että tehtaalla pitäisi olla oma palokunta.

– Tehtaat päättävät itse palokunnan perustamisesta oman tutvallisuutensa parantamiseksi, palokuntajohtaja Petri Jaatinen SPEKistä kertoo.

Hädän hetkellä ensimmäisenä kohteessa

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehdaspalokuntien määrä Suomessa on lähes puolittunut, kun yritykset ovat hakeneet säästöjä.

Enocellin tehdaspalokunta Uimaharjussa on kuitenkin tehnyt itsensä vuosien mittaan tarpeelliseksi myös tehtaan ulkopuolella.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri nimittäin ostavat Uimaharjun tehdaspalokunnalta apua sammutus- ja ensivastehtäviin.

Käytännössä tehdaspalokuntalaiset ovat tehtäväpaikalla usein jo ennen pelastuslaitoksen yksikköä.

– Toiminta on muuttunut viime vuosina aika paljon. Mukaan ovat tulleet esimerkiksi ensivastekeikat ja pintapelastustehtävät. Olemme paikalla myös sammutustehtävissä ja liikenneonnettomuustilanteissa, tehdaspalokuntalainen Jukka Torvinen kertoo.

Ensivastekeikalle tehdaspalokuntalaiset hälytetään silloin, kun pelastuslaitoksen ambulanssin saapuminen asiakkaan luo on viivästynyt ja kyseessä on korkean riskin tilanne.

Menemme kohteeseen ensimmäisenä ja teemme perusmittauksia sekä henkeä ylläpitäviä toimenpiteitä.

Jukka Torvinen

– Menemme kohteeseen ensimmäisenä ja teemme perusmittauksia sekä henkeä ylläpitäviä toimenpiteitä. Tiedotamme potilaan tilanteesta saapuvalle sairaankuljetusyksikölle, ja toimimme heidän ohjeidensa mukaan.

Tehtäviä ei kuitenkaan hoideta ainoastaan ambulanssilta tai pelastuslaitokselta saatujen ohjeiden mukaan. Tehdaspalokuntalaiset ovat käyneet läpi sammutustyön peruskurssin, savusukelluskurssin ja ensivastekurssin.

Lisäksi osaamista pidetään yllä vähintään kerran viikossa pidettävillä koulutuksilla.

Uimaharjun tehdaspalokunnalle kertyykin vuosittain jopa 100 tehtaan alueen ulkopuolista tehtävää. Tehtaan alueella palokuntalaiset hoitavat vuosittain noin 200–300 tehtävää.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntajohtaja Petri Jaatisen mukaan tehdaspalokuntien osalta ensivasteosaaminen ei ole tällä hetkellä kovinkaan yleistä, mutta pitkäaikaisena trendinä palokunnat ottavat osaa ensivastetehtäviin yhä enemmän.

– On hatun noston arvoinen paikka, että siellä on lähdetty tämän tyyppiseen toimintaan mukaan, kommentoi palokuntajohtaja Petri Jaatinen Uimaharjun tehdaspalokunnan toimintaa.