Maaottelu pienyritysten sieluista – Suomi kilpailee rajusti Viron kanssa investoinneista

Teollisuuden sijoituspäätöksistä käydään kovaa taistelua naapurien kesken.

Viro
Metallin työstämistä.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Viro on edelleen selvästi tärkein Suomen kilpailijamaa, kun Suomessa toimivat firmat miettivät teollisten investointiensa sijoituspaikkoja.

Tuoreen raportin mukaan ero seuraaviksi tulleisiin Puolaan ja Yhdysvaltoihin oli selvä.

Valtioneuvoston kanslian tilaaman raportin on laatinut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tytäryritys Etlatieto.

Kustannukset ja joustavuus houkuttelevat 

Tutkimuksesta selviää, että maat kilpailevat ankarastikin investointien saamisesta maaperälleen.

Suomen ulkopuolelle tehtyjen teollisten investointien sijaintipaikkapäätökset perustuivat asiakkaiden läheisyyteen, joustaviin työmarkkinakäytäntöihin, työvoiman saatavuuteen ja tuotantohenkilöstön työvoimakustannuksiin.

Etlatiedon teettämän kyselyn mukaan erityisesti pienet, alle 50 työntekijän yritykset ovat harkinneet pääkonttorin tai koko yrityksen siirtoa nimenomaan Viroon. Kyselyn perusteella Viro vetää firmoja puoleensa etenkin yritysverotuksen, muun verotuksen ja joustavien työmarkkinakäytäntöjen takia.

Yritysverotus ei ole yksin ratkaiseva tekijä

Viime vuosina lähes 30 prosenttia ulkomaista investointia harkinneista yrityksistä on pohtinut mahdolliseksi sijoituskohteeksi juuri Viroa. Viro nousi suosituimmaksi vaihtoehdoksi pääkonttorin tai yrityksen koko toiminnan mahdolliseksi sijaintipaikaksi.

Etlatiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö pitää Viron asemaa investointien ja pääkonttorien sijaintipaikkavaihtoehtona Suomelle merkittävänä havaintona.

– Vaikka Suomen yritysveroaste on tällä hetkellä EU-maiden keskiarvon alapuolella, keskiarvo ei välttämättä ratkaise kilpailua Suomen eduksi. Läheinen sijainti ja kielellinen samankaltaisuus yhdistettynä muihin houkutustekijöihin vetävät yrityksiä Suomesta Viroon, Ali-Yrkkö tulkitsee.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.
Etlatiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.Yle

Nokia ja rakennusinvestoinnit selittävät paljon

Etlatiedon raportin mukaan yritysten investoinnit Suomessa ovat vähentyneet huomattavasti 2008 jälkeen. Lähes 90 prosenttia pienentymisestä selittyy kahdella tekijällä: Nokia-klusterin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen romahduksella ja rakennusinvestointien alenemisella.

Lisäksi teollisuuden kone- ja laiteinvestoinnit ovat vähentyneet. Yritysten investointiaste on nykyään miltei samalla tasolla kuin 2000-2008, koska kokonaistuotanto on laskenut samaa tahtia investointien kanssa.

Vuonna 2015 yritykset investoivat noin 22,5 miljardia euroa. Huippuvuonna 2008 investoinnit olivat noin 29,4 miljardia euroa.

Raportin mukaan investointien määrä on Suomessa kehittynyt heikommin moniin muihin maihin verrattuna. Tosin investointien arvioidaan lähtevän liikkeelle talouskasvun myötä.

Tutkimus- ja tuotekehitystukia olisi nostettava  

Tutkijat pitävät pitkän aikavälin kehityksen kannalta suurimpana huolenaiheena sitä, että elektroniikkateollisuuden ulkopuolella Suomen nykyiset tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ovat eurooppalaista keskitasoa. Toisin sanoen Suomi ei hae kovin ponnekkaasti kilpailuetua innovaatioista.

Varatoimitusjohtaja Ali-Yrkkö pitää t&k–investointien kehitystä Suomessa huolestuttavana.

– Näitä tukia leikkaavassa innovaatiopolitiikassa olisi syytä tehdä täyskäännös. Leikkausten sijaan suosittelemme t&k –tukien nostamista, hän sanoo.