Karu analyysi: Työelämän ulkopuolella pysyvästi lähes 80 000 parhaassa työiässä olevaa miestä

Kadonneiden työmiesten ryhmä on kasvanut tasaisesti myös nousukauden aikana.

Kuva: Katja Salminen/ Yle

Suomessa on yli 50 000 parhaassa työiässä (25–54-vuotiasta) miestä, jotka ovat kadonneet työelämästä. He eivät käy töissä, mutta eivät myöskään hae töitä.

Tähän ryhmään kuuluvat miehet eivät myöskään opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä, todetaan tänään julkaistussa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) analyysissa (siirryt toiseen palveluun).

Analyysissa näitä miehiä kutsutaan kadonneiksi työmiehiksi. Työvoimatilastoissa he kuuluvat ryhmään, jota kutsutaan "muut työvoiman ulkopuolella olevat".

Lisäksi kadonneisiin työmiehiin lasketaan miehet, joiden paluu työelämään on epätodennäköinen. Heitäkin on analyysin mukaan jo yli 28 000. Ongelmaryhmän koko on yhteensä siis lähes 80 000 miestä.

Ryhmän osuus on viime vuosien aikana kasvanut tasaisesti. Toisin kuin työttömien kohdalla, ryhmän kasvu ei ole taittunut edes nousukauden aikana.

– Jos ryhmään "muut työvoiman ulkopuolella olevat" luettavien miesten määrä jatkaa kasvua viime vuosikymmenen vauhdilla, vuonna 2040 heitä on jo 70 000.

Suurin osa kadonnut pysyvästi

Kadonneiden miesten joukkoa yhdistää se, että suurin osa on kadonnut työmarkkinoilta pysyvästi, analyysissa kirjoitetaan. Jotain ryhmästä kertoo se, että vain vajaa kolmannes on ollut kirjautuneena työttömäksi.

Analyysissa on etsitty myös vastausta kysymykseen, millä nämä "muut työvoiman ulkopuolella olevat" miehet elävät. Kolmanneksella heistä ei löytynyt minkäänlaisia tuloja mistään rekisteristä. Heille ei myöskään ollut maksettu toimeentulotukoa.

Jotkut olivat saaneet jonkin aikaa työttömyysturvaa, mutta eivät enää vuoden lopussa. Osa sai esimerkiksi asunto- tai opintotukea.

– Noin 14 prosentilla ryhmään kuuluvista oli työtuloja. Heillä on todennäköisesti ollut lyhytaikaista keikkatyötä vuoden aikana, analyysissa kirjoitetaan.

Osa miesten työllisyyskriisiä

Työelämästä kadonneet miehet eivät ole suomalainen ilmiö. Analyysissa huomautetaan, että etenkin Yhdysvalloissa on keskusteltu miesten työllisyyden kriisistä.

– Miesten työllisyysongelmien keskeisin selittäjä on kiihtyvä rakennemuutos. Etenkin teollisuustyöpaikkojen määrä on vähentynyt, kun toimialarakenne on muuttunut. Työttömäksi on siirtynyt paljon suorittavaa työtä tekeviä miehiä, joilla ei ole juuri peruskoulun jälkeistä koulutusta – ainakaan sellaista, joka pitäisi heidät työmarkkinoilla, analyysissa todetaan.

EVA:n "Kadonneet työmiehet" -analyysin ovat kirjoittaneet Jussi Pyykkönen, Pekka Myrskylä, Ilkka Haavisto, Heikki Hiilamo ja Ulla Nord.

Pyykkönen on Me-säätiön analyytikko, Myrskylä on vapaa tutkija, Haavisto on EVA:n tutkimuspäällikkö,Hiilamo sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistossa ja Nord Me-säätiön toimitusjohtaja.