Kemin ympäristöjaostolta myönteinen kanta Kaidin biojalostamoon

Biojalostamon hiilidioksidipäästöt olisivat huomattavasti suuremmat kuin Kemin muiden tehtaiden, mutta esimerkiksi typpipäästöt olisivat selvästi pienemmät.

Biopolttoaineiden valmistus
Kaidin Kemin tontin ilmakuva.
Kaidi Finland

Kemin ympäristöjaosto suhtautuu myönteisesti Kaidin biojalostamoon. Jaoston lausunnon mukaan hanke on kannatettava, koska laitos hyödyntää kotimaista uusiutuvaa raaka-ainetta eli metsäbiomassaa.

– Laitos on myönteinen. Jo se, että suositaan kotimaista metsästä saatavaa raaka-ainetta on hallitusohjelman mukaista. Ja Suomi elää metsästä, niin mikä ettei. Minun mielestäni tämä hanke on hyvä, sanoo lausuntoesityksen valmistellut kemin ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö.

Jaoston mukaan laitos voisi aloittaa toimintansa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, kuten Kaidi on esittänyt. Toiminta on tarkoitus käynnistää vuonna 2019.

Kaidi mukaan päästöjen velvoitetarkkailuun

Päästöjen seurannan suhteen ympäristöjaosto esittää, että Kaidi määrätään osallistumaan sekä Kemin ilmanlaadun että Kemin edustan merialueen velvoitetarkkailuun.

– Kaidilta on tähän jo alustava suostumus tavallaan saatu. Olisi hyvä kaikkien osapuolten kannalta, että kustannuksia saadaan jaettua useamman tehtaan kesken. Koska isoista kustannuksista on kyse, niin ollaan kaikki mukana ja saadaan laitosten yhteisvaikutus selville, Pöykiö sanoo.

Hiilidioksidia ilmaan – lämmintä vettä mereen

Biojalostamon hiilidioksidipäästöt olisivat huomattavasti suuremmat kuin Kemin muiden tehtaiden. Toisaalta esimerkiksi typpipäästöt veteen olisivat selvästi pienemmät kuin esimerkiksi Kemin Veden.

Laitoksen laskemat lämpimät purkuvedet haittaisivat muun muassa kalastusta. Merkittävimmät kalastovaikutukset kohdistuisivat todennäköisesti Inakarin ympäristöön ja ja Ajoksen etelärantaan.

Yhtiö on valmis korvaamaan ammattikalastukselle kymmenen prosenttia kalastuksen kokonaisarvosta eli 30 000 euroa. Kalataloudellisen vahingon kompensoimiseksi yhtiö esittää 30 000 kuhan poikasen istuttamista vuosittain.

160 rekkaa päivässä

Laitoksen toiminnasta seuraisi myös liikenteen haittojen lisääntymistä. Päivittäisen liikenteen määräksi arvioidaan enintään 160 rekkaa ja neljä junaa. Toisaalta laitokselle rakennettava uusi tie myös parantaa Ajoksen liikennejärjestelyjä.

Lisäksi biodieseltehtaan ja sataman toimintojen sekä niihin liittyvän liikenteen arvioidaan aiheuttavan melun ohjearvojen ylityksen tehtaasta noin 500 m etäisyydellä sijaitsevan neljän asuinkiinteistön kohdalla. Tosin arvot ylittyvät kyseisten kiinteistöjen kohdalla jo nykytilanteessa.

Kaidin Kemin biojalostamon ympäristölupahakemuksesta voi jättää lausunnon vielä puolentoista viikon ajan. Takaraja on 27. helmikuuta. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu jo aiemmin. Yhteysviranomainen on antanut arvioinnista lausunnon vuonna 2012.