TVO:ta vaaditaan tilille kalakuolemista: "Saalismäärät puolittuneet"

Olkiluodon lähistön vesialueiden osakaskunnat syyttävät TVO:ta kalakannan romahduksesta. Jäähdytysveden mukana laitokseen imeytyy vuosittain kymmeniä tonneja kalanpoikasia.

Olkiluodon ydinvoimalaitos
Olkiluoto 3
Joona Haarala / Yle

Olkiluodon ja Orjasaaren, Munakarin sekä Sorkan vesialueiden osakaskunnat ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen joulukuussa TVO:lle myönnetystä ympäristöluvasta.

Aluehallintoviranomaisten myöntämän luvan mukaan Olkiluodon ydinvoimala saa ottaa jäähdytysvettä merestä 140 kuutiometriä sekunnissa aiemman 120 kuutiometrin sijaan.

Lähistön vesialueiden osakkaiden mukaan ydinvoimalan jäähdytysvesijärjestelmä tappaa alueen kalanpoikasia ja on romahduttanut kalakannan.

Osakaskunnat vaativat hallinto-oikeutta määräämään TVO:lle nykyistä selkeästi korkeammat ympäristöhaittoja kompensoivat velvoitusmaksut.

Lisäksi osakaskunnat vaativat TVO:ta selvittämään jäähdytysjärjestelmien tappamien kalanpoikasten määrän.

Saalismäärät puolittuneet

Olkiluodon ja Orjasaaren osakaskunnan puheenjohtaja Esa Linnalan mukaan ydinvoimalan vaikutus kalastukseen on ollut silminnähtävää.

Linnala viittaa ammattikalastajien kirjanpitoon, jonka mukaan saalismäärät puolittuivat vuosien 2003 ja 2013 välillä.

Suurin syyllinen on kalastajien mielestä laitosten imevä jäähdytysvesi.

– Vettä otetaan kalojen suosimilta lisääntymisalueita. Kuoriutuvilla poikasilla ei ole mahdollisuutta selvitä imeytyessään jäähdytysvesien mukana.

Linnalan mukaan ammattikalastajat ja ely-keskus ovat istuttaneet alueelle kaloja 120 000 euron edestä. Silti saalismäärät ovat tasaisessa laskussa.

Tilanne tulee kalastajien mielestä vain pahenemaan, kun Olkiluodon kolmosreaktori otetaan käyttöön. Uuden reaktorin käyttöönoton arvellaan tuplaavan tarvittavan jäähdytysveden määrän.

11 tonnia vuodessa

TVO:n vuosina 2009 ja 2010 tekemän, vesiluvan vaatiman selvityksen mukaan jäähdytysvesien mukana imeytyy vuosittain 11 tonnia kalaa.

Yksilöitä laskettaessa eniten järjestelmään joutui selvityksen mukaan kolmipiikkejä. Kyseessä ei ole kalastajien suosima laji.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalastusbiologi Leena Rannikko ei luota TVO:n satunnaisotannalla tehtyyn tutkimukseen.

– Tosiasiassa määrät ovat 20 tonnin luokkaa. Tutkimus ei myöskään ottanut huomioon kaikkein pienimpiä kaloja, joiden kohtalosta ei ole mitään tietoa.

Vaikka kolmipiikin kato ei suoraan haittaa kalastajia, sillä on Rannikon mukaan epäsuora vaikutus alueen kalakantaan.

– Kyseessä on ravintoketjun kannalta tärkeä kala, jota lohet ja taimenet mielellään syövät. Kuolemilla on vaikutus koko ravintoketjuun.

Tutkimusta vaaditaan lisää

Leena Rannikko uskoo, että jäähdytysvesien pumppaus on suurin syypää alueen kalakantojen heikentymiseen. Muitakin syitä on.

– Meressä tapahtuu paljon muutoksia. Kalakantoihin on vaikuttanut myös merimetson ja hylkeiden lisääntyminen.

Rannikon mielestä TVO:n pitää lisätä tutkimustaan, jotta vahinkojen laajuudesta saadaan tarkempaa tietoa. 10 000 euron suuruisia ympäristövelvoitemaksuja hän ei pidä kovin isoina.

– Velvoitemaksut ovat usein alimitoitettuja, sillä ympäristön haittoja voi olla mahdotonta mitata, Rannikko toteaa.

Teollisuuden Voima ei halunnut antaa aiheesta haastattelua Yle Uutisille.