Hyppää sisältöön

Kaidin Kemin laitos olisi yksi Suomen suurimmista hiilidioksidin päästäjistä – välttyisi silti päästökaupalta

Päästökauppalaki rajaa puubiomassasta polttoaineita jalostavat laitokset lain piirin ulkopuolelle.

Kemissä käytettävää kaasutustekniikkaa on testattu muun muassa kuvan koelaitoksella Kiinan Wuhanissa. Kuva: Kaidi

KEMI Kiinalaisen Kaidin Kemiin suunnittelema biojalostamo olisi yksi maan suurimmista yksittäisistä hiilidioksidin päästölähteistä. Yhtiön mukaan laitos tuottaisi toimiessaan 1,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia ilmakehään vuosittain.

Se on enemmän kuin Meri-Lapin muut tehtaat yhteensä. Päästökauppaa valvovan Energiaviraston tilastojen mukaan Outokummun Tornion tehtaat, Stora Enson Veitsiluodon tehdas ja Metsä-Groupin Kemin tehtaat päästävät vuosittain ilmaan hiilidioksidia yhteensä 1,1 miljoonaa tonnia.

"Merkittävät hiilidioksidipäästöt"

Kaidin projektijohtaja Pekka Viljakainen myöntää, että määrä on merkittävä.

– On muistettava, että se on niin sanottua vihreää hiilidioksidia, eli se vapautuu biomassasta eikä sitä kaiveta maaperästä fossiilisten polttoaineiden tapaan, Viljakainen sanoo.

Puubiomassan kaasuttamisessa syntyvän hiilidioksidin ja metaanin lisäksi tehtaan toiminta aiheuttaa välillisiä kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa puunkorjuun ja rekkakuljetusten seurauksena.

Toiminta ei kuitenkaan kuulu päästökaupan piiriin. Biomassasta polttoaineita kaasuttamalla valmistavat laitokset on vapautettu päästökaupasta.

Suomen luonnonsuojeluliitto on kritisoinut niin sanottua bioenergian nollapäästöolettamaa, jolle vapautus päästökaupasta perustuu. Sen mukaan päästöjen laskennassa pitäisi ottaa huomioon myös hiilinielujen supistumisen aiheuttama ilmastovaikutus, sekä laitosten todelliset päästöt.

Satama-altaaseen pumpataan lämmintä vettä

Hiilidioksidipäästöille ei tule raja-arvoja ympäristölupaan, sillä ne eivät kuulu luvan piiriin. Sen sijaan jätteiden ja jätevesien päästöille tulevia määräyksiä pohtii parhaillaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

– Yleisesti voi sanoa, että kaikkien päästöjen rajoittamista koskevien lupamääräysten on perustuttava parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöön. Lupaharkinta tehdään tarkasti, kuten kaikissa hakemusasioissa, sanoo ympäristöylitarkastaja Paula Paananen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Kaidin laitos ottaisi merestä sekä prosessi- että jäähdytysvesiä. Jäähdytysvedet palaisivat lämmenneinä mereen.

– Hukkalämpöä tulee valitettavasti väistämättä. Jäähdytysvesi on kuitenkin sen verran haaleaa, että sen hyödyntäminen on vaikeaa. Tässä on tietysti tulevaisuuden kehittämiskohde, sanoo Kaidin Pekka Viljakainen.

Esimerkiksi talvisaikaan satama-altaaseen pumpattava jäähdytysvesi lämpenisi viidestä asteesta noin 27 asteeseen. Se johdettaisiin mereen samassa paikassa kuin tehtaan jätevesi.

Jätevesiä Kaidin laitoksessa on arvioitu syntyvän vajaa miljoona litraa. Esimerkiksi jäteveden typpipäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin naapuritehtaiden tai vaikkapa Kemin Veden jätevedenpuhdistamon päästöt.

17.1 2017 klo 8:56 Poistettu jäähdytysveden lämpenemistä käsittelevästä kohdasta ilmaisu "suljetussa kierrossa".

.
.