Liika istuminen voi vanhentaa soluja

Vähän liikuntaa harrastavien ja paljon päivittäin istuvien solut vanhenevat paljon liikkuvia nopeammin.

terveys
Tuulia Thynell istuu työtuolissa jalat toistensa ympärille kietoutuneina.
Liika istuminen ja vähäinen liikunta voi vanhentaa soluja.Yle

Fyysinen aktiivisuus näyttäisi tuoreen tutkimuksen mukaan näkyvän solujen eliniässä ja siten monien sairauksien riskeissä. Tulokset osoittavat solujen olevan biologisesti vanhempia iäkkäillä naisilla, jotka istuvat paljon ja liikkuvat vähän.

Tutkimuksen havainnot perustuvat suureen WHI-terveystutkimukseen osallistuneen 1 500 naisen terveystietoihin. Osana tutkimusta he kantoivat viikon ajan aktiivisuusmittaria sekä vastasivat elintapoja koskevaan kyselyyn. Naiset olivat 64–95-vuotiaita.

Solujen biologista ikää arvioitiin mittaamalla kromosomien päistä löytyvien telomeerien pituuksia. Telomeerejä on kutsuttu kehon biologiseksi kelloksi, koska ne lyhenevät solun jakautuessa. Kun telomeerien pituus pienenee kriittiseksi, solu ei kykene enää jakautumaan vaan kuolee. Telomeerien pituus voi vaikuttaa monien ikääntymiseen liittyvien sairauksien syntyyn.

Tulosten perusteella yli kymmenen tuntia päivässä istuvien ja hyvin vähän liikuntaa harrastavien telomeerit olivat lyhempiä kuin fyysisesti aktiivisempien samanikäisten naisten. Telomeerien pituuteen vaikutti etenkin liikunta, tutkijat havaitsivat. Riippumatta siitä, miten paljon päivässä nainen istui, telomeerit eivät lyhentyneet nopeammin naisilla, jotka istumisesta huolimatta harrastivat vähintään puoli tuntia liikuntaa päivittäin.

Liikunnan vaikutukset telomeerien pituuteen on havaittu aiemminkin, mutta fyysisen aktiivisuuden ja passiivisuuden yhteisvaikutuksia ei tiettävästi ole tutkittu tätä ennen. Tuloksia kannattaa silti tulkita varoen, sillä telomeerien pituuteen ja lyhentymiseen vaikuttavat monet elintavat ja sairaudet. Ne ovat myös luonnostaan eripituisia eri ihmisillä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim