Airiston nopeusrajoituksen nosto pysyy voimassa

Airiston ja Velkuan kalastusalue pelkää alusten suuremman nopeuden aiheuttavan ympäristöhaittoja. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

vesiliikenne
Vepsä.
Sari Toivonen / Yle

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Pohjois-Airiston meriväylän nopeusrajoituksen nostosta tehdyn valituksen. Valittajana oli Airiston-Velkuan kalastusalue.

Liikennevirasto päätti viime keväänä nostaa nopeutta Rajakarin ja Kuuvan välisellä osuudella 22:sta 26:een kilometriin tunnissa. Tavoitteena on sujuvoittaa linjaliikenteen kulkua mahdollistamalla aluksille tasaisempi matkavauhti. Kyseessä on noin neljä kilometriä pitkä väyläosuus.

Valituksen tehneen kalastusalueen mielestä päätös perustui puutteellisiin selvityksiin. Esimerkiksi Turun yiopiston tutkimukset osoittavat laivallikenteen aiheuttavan huomattavia ympäristöhaittoja Pohjois-Airistolla.

Hallinto-oikeus piti tehtyjä selvityksiä asianmukaisina ja riittävinä.