Väitös: Lukivaikeus periytyy – heikon lukutaidon voi ennustaa jo varhaislapsuudessa

Tulevat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet vaikeudet voidaan ennustaa jo pieneltä lapselta. Se tarkoittaa, että niihin on mahdollista myös puuttua varhain.

lukihäiriöt
Lapset tekevät matemiikan läksyjä.
Markku Ojala / AOP

Lukivaikeuksiin liittyvä heikko lukutaito on ennustettavissa jo varhaislapsuudessa, kertoo Jyväskylän yliopistossa tänään tarkastettava väitöskirja. Projektitutkija Kenneth Eklund tutki lukutaidon kehitystä lapsilla, joilla on lähisuvussa lukivaikeutta.

Eklund havaitsi, että jos lapsella on kielellis-tiedollisia vaikeuksia kolmen ja puolen vuoden iässä, ne heijastuvat todennäköisesti heikompaan suoriutumiseen PISA-testissä 9. luokalla. Varhaiset kielelliset taidot selittivät Eklundin aineistoissa noin kolmanneksen PISA-tehtävillä arvioiduista lukutaidoista.

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että jo vauvojen aivot voivat paljastaa ensimmäiset merkit lukivaikeuksista. Eklund muistuttaa, että lukivaikeuksien varhainen löydettävyys tarkoittaa myös sitä, että mahdollisia vaikeuksia voidaan myös ehkäistä varhain.

Toinen Eklundin keskeinen löydös oli, että jommankumman vanhemman lukivaikeus nelinkertaistaa lukivaikeuden mahdollisuuden lapsella.

Lukivaikeuksissa on Eklundin aineistossa myös selkeä sukupuoliero.

– Alakouluiässä lukemisen ongelmia on yhtä paljon tytöillä ja pojilla. Yläkouluun siirryttäessä kävi kuitenkin useammin niin, että pojilla lukutaito heikkeni, ja he putosivat tyypillisen kehityksen alle. Tytöillä taas kävi niin, että he nousivat lukemaan opettelun vaikeuksista ihan tyypillisiksi lukijoiksi, Eklund sanoo.

Lukutaitoaan alun vaikeuksista parantaneista noin 80 prosenttia on tyttöjä, ja alun tasolta putoavista 80 prosenttia on poikia.

– Yksi tulkinta tästä tuloksesta on se, että tytöt hyötyvät paremmin koulun tarjoamasta opetuksesta, Eklund sanoo.

Lukivaikeuksia ei ole määritelty tarkasti, vaan rajanveto perustuu vertailuun ikäryhmän sisällä.