Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset – Kimolan kanava matkailukäyttöön

Valitukset Kimolan kanavan avaamisesta yleiseksi väyläksi kaatuivat. Lupa tarpeellisiin muutostöihin pysyy voimassa.

veneily
Havainnekuva Kimolan kanavasta
Havainnekuva Kimolan kanavan venetunnelista ja sulkuporteista.FCG, Finnish Consulting Group

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt yksityisten kiinteistönomistajien tekemän valituksen Kimolan kanavan suunnitellusta avaamisesta matkailukäyttöön.

Kiinteistönomistajien mukaan Kimolan kanavan avaaminen vesiliikenteelle laskee heidän tilojensa arvoa. Korkein hallinto-oikeus tutki asian ja tuli Vaasan hallinto-oikeuden kanssa samaan lopputulokseen, joka jo aiemmin hylkäsi Kimolan kanavan saamasta rakennusluvasta tehdyt valitukset. Myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylättiin.

Kimolan kanava yhdistää Päijänteen vesistön Pohjois-Kymenlaaksoon, ja se halutaan avata muun muassa huvivene- ja risteilyliikenteelle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toukokuussa 2015 määrännyt Kimolan väylän yleiseksi paikallisväyläksi ja antanut Kouvolan kaupungille luvan tarpeellisiin vesialueen ruoppaamiseen, luiskien kaivamiseen ja vahvistamiseen sekä kalliotunnelin avartamiseen louhimalla. Lisäksi lupa on venesulun rakentamiseen ja käyttämiseen, kahden odotuslaiturin rakentamiseen kanavan reunaan sulun molemmin puolin ja muihin tarvittaviin vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa on myös purkaa kanavan tukkien nipunsiirtolaitoksen ja säännöstelypadon rakenteet ja kahden nippunosturin sekä muut uittorakenteet väylän alueelta.