Millainen on kolonisoitu Saamen kansa? – näytelmä tarttuu kipeisiin asioihin totuuskomission voimin

CO2lonialNATION-näytelmän ohjaaja Pauliina Feodoroff kertoo, että teokseen haettiin mallia Kanadan alkuperäiskansojen parissa tehdystä totuuskomiteatyöstä. Näytelmästä tuli tarinansa jakaneiden ihmisten kokoinen.

Sápmi
CO2lonialNATION čájálmas
Anders Sunna / Giron Sámi Teahter
Pauliina Feodoroffin haastattelu alkaa suomeksi ajassa 25:00.

Muun muassa Etelä-Afrikassa ja Kanadassa kolonisaation vaikutuksia on selvitelty erityisten totuus- ja sovintokomiteoiden avulla. Näin on haluttu selvittää ja tunnustaa alkuperäiskansojen kohtaamat vääryydet.

Pohjoismaissa tällaista sovittelutyötä ei ole valtioiden taholta aloitettu, vaikka saamelaiset ovat useissa yhteyksissä ehdottaneet totuuskomissioiden perustamista.

Kiirunan saamelaisteatteri Giron Sámi Teáhter päättikin rakentaa dokumentaarisen teoksen, jossa he loivat oman versionsa totuuskomissiosta taiteen keinoin.

– Taiteen tapa puhu asiasta voi olla vielä jollakin lailla ymmärrettävä, ohjaaja Pauliina Feodoroff sanoo.

Rohkea näytelmä ihmisten aidoista kokemuksista

CO2lonialNATION sai ensi-iltansa Trondheimissä viime viikolla.

Näytelmä nostaa esiin saamelaisten kokemat, osaltaan tabuksi jääneet valtakulttuuriin sulauttamisen ajat. Kolonialismin repivä voima saamelaisten kulttuuria ja identiteettiä kohtaan on yksi näytelmän keskeinen teema.

Saamelaisia on kaikissa valtioissa aikoinaan pyritty assimiloimaan eli sulauttamaan valtaväestöön. Suomessakin saamelaislapsia pakkosuomalaistettiin sotien jälkeen 1940-luvun lopulta lähtien laittamalla heidät suomalaisiin asuntolakouluihin. Norjassa norjalaistamispyrkimykset ovat näkyneet lainsäädännössä saakka.

CO2lonialNATION
Näyttelijät Sarakka Gaup ja Elina Israelsson.Giron Sámi teahter

Saamelainen taiteilija Siri Broch Johansen katsoi näytelmän ensi-illassa Trondheimissa ja vaikuttui.

– Itkin koko ajan ja tunsin, että koin oikean katharsiksen. He käsittelivät hyvin raskaita asioita, Broch Johansen sanoo.

– Huone oli aseteltu kokouksen muotoon ja näyttelijät olivat hyvin lähellä katsojia. Niin lähellä, että joskus koskivat meitä, kun kävelivät ohi. Se oli melkein kuin totuuskomissio, katsoja Siri Broch Johansen kertoo.

Siri Broch Johansen
Siri Broch Johansen.Aslak Mikal Mienna

Malli Kanadan totuus- ja sovintokomiteasta

Malli näytelmän muotoon tuli todellisesta elämästä. Kanadassa totuus- ja sovintokomiteatyö on ollut hedelmällistä ja ihmiset ovat saaneet korvauksia kokemistaan vääryyksistä. Vuonna 2008 perustettu komitea selvitti, mitä 150 000 alkuperäiskansalasta ovat asuntolakouluissa joutuneet kokemaan ja teki konkreettisia parannusehdotuksia maan alkuperäiskansojen tilanteeseen.

CO2lonialNATION-työryhmä pyrki luomaan oman totuuskomissionsa lavalle.

– Me olemme valinneet dokumentaarisen teatterityötavan, ja se merkitsee sitä, että meillä on ollut esimerkiksi Kanadan totuuskomission työtavat käytössä, näytelmän kolttasaamelainen ohjaaja Pauliina Feodoroff selittää.

Pauliina Feodoroff
CO2lonialNATION-teoksen ohjaaja Pauliina Feodoroff.Yle Sápmi

Pitkän prosessin tulos

Saamelaisteatterin luoman totuuskomission työ lähti ihmisten aidoista kokemuksista. Pauliina Feodoroff haastatteli yhdessä käsikirjoittajien Niillas Holmbergin ja Simon Issát Maraisen kanssa saamelaisia ympäri Saamenmaan. Näiden kertomusten pohjalta CO2lonialNATION kirjoitettiin.

Rehellisesti ja editoimatta, ohjaaja kertoo.

– Sitten kun me tullaan tällaisiin sosiaalisiin asioihin, esimerkiksi kielen pakkovaihtamiseen, asuntolaan, ja siihen, että mitä se assimilaatio on tarkoittanut meille psykologisesti. Millä tavalla se on muuttanut meitä yksilöinä ja kollektiivina, niin me astutaan sellaiselle kentälle, missä asiakirjanäytön vaatimus on täysin mahdoton, Feodoroff sanoo.

Lopputuloksesta tuli ohjaajan mukaan tarinansa kertoneiden ihmisten kokoinen.

– Tuon tekoprosessin aikana työryhmässä kerta toisensa jälkeen palattiin siihen, että tämän täytyy olla ihmisen kokoista, tämän täytyy olla ihmisen kokoista. Tämä ei saa kadota johonkin sellaiseen yläpilveen. Me on koitettu olla mahdollisimman konkreettisia, ja ennen kaikkea rehellisiä, Feodoroff sanoo.

CO2lonialNATION
Giron Sámi Teahter

Assimilointi vaikuttaa saamelaisten hyvinvointiin edelleen

Valtakulttuuriin ja -kansaan sulauttaminen on jättänyt saamelaisiin jälkensä, Feodoroff sanoo. Ruotsissa on havaittu, että joka kolmas nuori saamelainen poronhoitaja on harkinnut itsemurhaa. Lisäksi asuntolakoulut, kielenmenetys ja muut vaikeat henkilkökohtaiset tai kollektiiviset kokemukset ovat vaikuttaneet saamelaisten hyvinvointiin ja se nähtävissä edelleen.

Pauliina Feodoroff kiittääkin ihmisiä, jotka ovat avanneet vaikeita muistojaan ja uskaltaneet puhua niistä. Tarinoilla on suuri arvo.

– Se lähtökohtainen hyväksyntä siitä, että jos joku vilpittömästi oman asiansa kertoo, niin meidän on oletettava että se on totta. Meidän on tarkasteltava sitä kokemusta, ei kyseenalaistavasti vaan sillä tavalla, että mitä tämä on mitä hän sanoo, ja ennen kaikkea mitä hän jättää sanomatta. Mikä on tavallaan se ääneen sanotun ympärille jäävä, hahmottuva sanoma, että mistä se kertoo.

Näytelmä on saanut raskaan teemansa takia katsojissa aikaan vahvoja reaktioita, ja ohjaajaa on pyydetty hankkimaan jopa ammattiapua esityksen yhteyteen. Palaute on ollut kirjavaa.

– Ihan laidasta laitaan. Todella ylistävää, todella suuttunutta. Ja sitten on ihmisiä lähtenyt kesken esityksestä pois. Ja sitten on tullut sellaista palautetta, että olisi hyvä olla psykologi esityksen jälkeen, mistä ollaan myös oltu hyvin tietoisia alusta asti. Jotenkin tämä pitäisi ratkaista, mutta se on resurssipuutteen ja muun vuoksi, että psykologia ei ole, Feodoroff kertoo.

Saamelaisteatteri dekolonisaation työkaluna

Katsoja Siri Broch Johansenin mielestä CO2lonialNATION nostaa esiin sellaisia asioita saamelaisten historiasta, että joillekin katsojille se voi henkilökohtaisten kokemusten takia olla liikaa.

– Se toi mieleen muistoja, jotka olin jo unohtanut. Ne eivät olleet kuitenkaan kovin pahoja. Ne koskettavat, ja saattavat olla hyvin raskaita ihmisille, jotka eivät ole niitä käsitelleet. Se on niin totta. Me jäimme sinne puhumaan ja halaamaan toisiamme ja itkemään yhdessä. Se oli hyvä lääke, mutta joillekin se voi olla liian kova kokemus.

Siri Broch Johansen uskoo, että saamelaisen teatterin tulee puhua vaikeista asioista ja tuoda niitä julkisuuteen. Hän kiittää Kiirunan saamelaisteatteria tästä työstä.

– Mielestäni on hyvin tärkeää, että alamme tehdä teatteria juuri tällaisista asioista. Jos puhumme dekolonisoivasta teatterista, niin täytyy puhua näistä ikävistä asioista. Emme voi kertoa vain mukavista asioista, meidän täytyy myös kohdata totuus. Ja jos teatteri ei uskalla puhua vaikeimmista asioista, miten uskaltaisimme tehdä sen todellisuudessa? Siri Broch Johansen kysyy.

CO2lonialNATION -näytelmää esitetään toukokuun loppuun saakka. Näytelmä nähdään myös Suomessa esimerkiksi Helsingissä Stoassa 28. ja 29.4. Koko kiertueaikataulun löydät täältä. (siirryt toiseen palveluun)