Pikavippien suitsiminen taas tapetilla – lakiin harkitaan sanktioita luotonantajalle

Korkokatto haluttaisiin ulottaa myös 2 000 euron ja sitä suurempiin luottoihin. Pikavippien säätelyllä haetaan ratkaisua kuluttajien velkaongelmiin.

pikaluotto
Kukkaro ja rahaa
Ismo Pekkarinen / AOP

Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, jossa pohditaan keinoja puuttua pikaluottoihin eli arkikielessä pikavippeihin liittyviin ongelmiin. Muistiossa esitetään harkittavaksi muun muassa korkokattosääntelyn ulottamista myös 2 000 euron suuruisiin ja sitä suurempiin luottoihin.

Muistiossa esitetään myös, että pikavippien sääntelyn toteutumiseen tulisi kiinnittää huomiota. Tämä voisi toteutua esimerkiksi niin, että luotonantajaa voitaisiin rokottaa säännöksien rikkomisesta.

Tämä voisi tapahtua esimerkiksi niin, että kuluttaja-asiamiehelle annettaisiin oikeus hakea seuraamusmaksun määräämistä luotonantajan rikkoessa kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä.

Luotonantajien vastuuta on peräänkuuluttanut esimerkiksi Kuluttajaliitto. Liiton mukaan pikavippien holtittomaan ottamiseen voitaisiin puuttua rahallisella sanktiolla siinä tapauksessa, jos luotonmyöntäjä ei ole riittävästi varmistunut velallisen maksukyvystä.

Muistio on lausuntokierroksella maaliskuun 2017 loppuun asti.

Pikavippeihin on yritetty puuttua jo aiemminkin. Vuonna 2013 voimaan tullut lakimuutos asetti korkokaton alle 2 000 euron pikavipeille, joiden korkokatto on tällä hetkellä 50 prosenttia. Sen sijaan pikavipeillä kertyneen lainan määrä on kasvanut.

Myös oikeusministeriö toteaa, että pikaluotoista aiheutuu kuluttajille edelleen velkaongelmia. Velkasaatavien suuruus on noussut lähes kaikissa ikäryhmissä ja velkomustuomioiden määrä on vähentymisestään huolimatta edelleen merkittävä.