Työttömyys vähentyi edelleen, paitsi naisten ja nuorten

Naisia ja nuoria oli tammikuussa enemmän työttöminä kuin vuosi sitten.

työttömyys
Nuori katsoo ikkunasta.
15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa työttöminä 10 prosenttia ikäluokasta.Yle

Työttömyys pienentyi ja työllisyys kasvoi edelleen tammikuussa. Työttömiä oli tammikuussa 242 000, hieman vähemmän kuin tammikuussa vuosi sitten. Kausitasoittamaton työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,3 prosenttia, Tilastokeskus laskee (siirryt toiseen palveluun).

Tammikuun kausitasoitettu työttömyysaste puolestaan oli 8,6 prosenttia, 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin joulukuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 67,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden tammikuusta 1,4 prosenttiyksikköä 68,0 prosenttiin.

Naisten työllisyysaste laski 1,0 prosenttiyksikköä 65,9 prosenttiin. Työllisten naisten määrä kutistui viime vuoden tammikuusta 20 000:lla.

Miesten työttömyysaste oli 9,0 ja naisten 9,4 prosenttia. Työttömiä miehiä oli 123 000 ja naisia 119 000.

Nuorten työttömyys lisääntyi

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 23,5 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,0 prosenttia, Tilastokeskus kertoo.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli tämän vuoden tammikuussa lähes 1,5 miljoonaa, hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

TEM: Työttömien määrä laski koko maassa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa lähes 343 000 työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua (siirryt toiseen palveluun). Työttömien työnhakijoita oli 25 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyys laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien Ely-keskusten alueilla, eniten Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Lapissa.

Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä kuitenkin kasvoi hieman yli tuhannella lähes 122 000:een.

Aktivointipalveluiden piirissä olevien määrä nousi seitsemällä tuhannella 122 000:een. Aktivointipalveluja ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tammikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 24 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa TEM:n mukaan 43 000, viisi tuhatta vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli 58 000, kuusi tuhatta enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Työttömyysluvuissa on eroja, koska Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto perustuu TE-toimistojen asiakasrekisteriin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on puolestaan otostutkimus. Sen tuottamat luvut ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia.

"Hallituksen työttömyystavoite jää saavuttamatta"

Työttömyysaste on laskenut kesän 2015 huipulta prosenttiyksikön ja työttömien määrä kutistunut noin 30 000 hengellä, laskee asuntoluotottaja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

Vaikka talouskasvun merkkejä on jo näkyvissä, Suomen talous on hänen mukaansa vielä hauraassa tilassa.

– Rakentamisen ja kotimarkkinoiden käynnistämä kasvu jatkuu ja talous on pääsemässä positiiviseen kierteeseen kiinni. Suurimmat riskit kasvulle ja työllisyydelle tulevat nyt maailmantaloudesta ja poliittisesta epävarmuudesta.

– Myönteisestä kehityksestä huolimatta hallituksen tavoite korkeammasta työllisyydestä jää saavuttamatta. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys heiluu yhä ennätyslukemissa, pienestä parannuksesta huolimatta, Brotherus arvioi.