Hyppää sisältöön

Politiikan ABC kääntää eliitin kapulakieltä selkeäksi suomeksi

Kieli on poliitikon tärkeimpiä työkaluja. Poliitikkojen sanojen tulkitseminen on avain politiikanteon ymmärtämiseen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Millainen on Sipilän kakkara? Mitä Rapalan viehe tarkoittaa poliittisessa kielessä? Mikä on kannustinloukku? Mitä tapahtuu kun asia politisoidaan? Mikä on utva? Mitä eroa on rammalla ankalla ja poliittisella broilerilla?

Politiikan ABC on juttusarja, joka tarjoaa selkeitä vastauksia edellä kuvatun kaltaisiin kysymyksiin. Ryhdymme “suomentamaan” politiikan kieltä, koska moni kansalainen kokee poliittisen eliitin puheet munkkilatinan kaltaiseksi salakieleksi.

Politiikan kieli saattaa vieraannuttaa kansalaisia heitä itseään koskevasta päätöksenteosta. Myös poliittisten päätösten perusteet jäävät hämäriksi sille, joka ei tunne politiikan käsitteitä.

Politiikan ABC antaa eväitä sen ymmärtämiseen, miten politiikkaa tehdään ja mikä politiikassa on oleellista. Sarja käsittelee politiikan termistöä monipuolisesti, ajankohtaiset asiat edellä.

Poliittista kapulakieltä suomentaa toimittaja Timo Seppänen yhdessä politiikan ammattilaisten ja maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Sarjan ensimmäisessä osassa aiheena on perussuomalaisten puoluetoimiston työntekijän, Matti Putkosen lanseeraama käsite, rapalan viehe.

Politiikan ABC:n resepti

Sarjan kussakin jutussa avataan ja analysoidaan yksi käsite tai sanonta kerrallaan napakasti ja selkeästi, sanakirjan tavoin.

Nyt alkava juttusarja avaa poliittisten käsitteiden ja sanontojen merkityksiä. Jutuissa kerromme myös sen millaisissa asiayhteyksissä ja mihin poliittisiin tarkoituksiin niitä käytetään. Yksittäisten käsitteiden kautta avautuu ikkuna politiikan maailmaan.

Kieli on yksi keskeisimmistä poliitikon työkaluista. Taitavimmat ja vaikutusvaltaisimmat poliitikot ovat yleensä erittäin taitavia sanankäyttäjiä.

Sanojen avulla voi kertoa totuuden. Niillä sitä voi myös hämärtää tai kätkeä sen kokonaan. Sanoilla on mahdollista sekä vastata kysymyksiin että kiertää ne.

Tästä syystä Politiikan ABC ei rajoitu yksinomaan yksittäisten sanojen, käsitteiden tai sanontojen merkityksen selittämiseen. Sarja tarkastelee myös poliitikkojen ja puolueiden sanavalintoja ja sitä, miten politiikan ammattilaisten retoriikka muuttuu kulloisenkin tilanteen mukaan.

Poliittista puhetta tulkitessa pitääkin osata lukea paitsi rivejä myös rivien välejä. Poliittista keskustelua seuraavan on syytä huomioida paitsi se mitä sanotaan, myös se, mitä jätetään sanomatta.

Napakat videot havainnollistavat, taustoittavat ja syventävät kutakin jaksoa kiinnostavien esimerkkien ja sanavalmiiden henkilöiden avulla.

.
.