Suomi liittyy 23 maan joukkoon – Näissä maissa oikeus avioliittoon ei riipu kumppanin sukupuolesta

Katso alta, millaiseen seuraan Suomi lakimuutoksen myötä liittyy.

samaa sukupuolta olevien avioliitto
Kartta maista, joissa sukupuolineutraali avioliitto hyväksytty.
Yle Uutisgrafiikka
Hollanti

Hollanti oli sukupuolineutraalin avioliiton pioneeri maailmassa. Samaa sukupuolta olevat ovat voineet solmia avioliiton huhtikuun 2001 alusta lähtien. Pariskunnat voivat myös adoptoida lapsen yhdessä.

Belgia

Naapurimaa Belgia seurasi avioliittolainsäädännön muutoksella Hollannin perässä vuonna 2003. Myöhemmin samaa sukupuolta olevat parit saivat myös adoptio-oikeuden.

Espanja

Espanjassa laki säädettiin vuonna 2005 kansalaisten enemmistön tuella, katolisen kirkon vastarinnasta huolimatta. Samaa sukupuolta oleva aviopari voi myös adoptoida lapsen yhdessä.

Kanada

Kanadan parlamentti hyväksyi vuonna 2005 lain, jossa avioliitto määriteltiin sukupuolineutraalisti. Samaa sukupuolta olevilla pareilla on myös adoptio-oikeus.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikan perustuslakituomioistuin linjasi vuonna 2005, että avioitumisen kieltäminen samaa sukupuolta olevilta on perustuslain vastaista. Parlamentti teki seuraavana vuonna Etelä-Afrikasta mantereen ensimmäisen maan, jonka avioliittolaki on sukupuolineutraali. Pariskunnilla on myös adoptio-oikeus.

Norja

Norjassa parlamentti hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain vuonna 2008, ja laki astui voimaan seuraavan vuoden alusta. Samaa sukupuolta olevalla avioparilla on oikeus adoptoida yhdessä. Norjan evankelis-luterilainen kirkko hyväksyi vuonna 2016 samaa sukupuolta olevien vihkimisen avioliittoon.

Ruotsi

Ruotsissa parlamentin suuri enemmistö äänesti sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta huhtikuussa 2009. Laki tuli voimaan toukokuun 2009 alussa. Puolisot voivat myös adoptoida yhdessä. Ruotsin evankelis-luterilainen kirkko salli samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisen lokakuussa 2009.

Portugali

Portugalissa parlamentin säätämä uusi avioliittolaki tuli voimaan kesällä 2010 sen jälkeen kun maan perustuslakituomioistuin oli todennut sen perustuslain mukaiseksi. Vuodesta 2016 lähtien samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet myös adoptoida yhdessä.

Islanti

Islannissa parlamentti hyväksyi avioliittolain uudistuksen yksimielisesti vuonna 2010. Aviopuolisot voivat myös adoptoida yhdessä. Islannin evankelis-luterilainen kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen.

Argentiina

Argentiinasta tuli vuonna 2010 ensimmäinen Latinalaisen Amerikan maa, joka salli samaa sukupuolta olevien avioliitot. Pareilla on myös adoptio-oikeus.

Tanska

Tanskassa samaa sukupuolta olevat ovat saaneet mennä naimisiin kesäkuusta 2012. Oikeus parisuhteen rekisteröintiin oli ollut sitä ennen voimassa jo parikymmentä vuotta. Avioparit voivat sukupuolesta riippumatta adoptoida yhdessä. Tanskan evankelis-luterilainen kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen.

Brasilia

Brasiliassa oikeuslaitosta valvova kansallinen oikeusneuvosto linjasi vuonna 2013, että samaa sukupuolta olevia pareja ei voida kohdella eri tavallla avioliittolupia myönnettäessä, vaan maistraattien on pyydettäessä kirjattava rekisteröity parisuhde avioliitoksi. Tätä ennen 14 Brasilian 27 osavaltiosta oli laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliiton. Parit voivat myös adoptoida yhdessä.

Ranska

Ranskassa kansalliskokous hyväksyi sukupuolineutraalin avioliiton huhtikuussa 2013. Samaa sukupuolta olevat avioparit voivat adoptoida lapsen yhdessä.

Uruguay

Uruguayssa samaa sukupuolta olevat saivat oikeuden avioliittoon elokuussa 2013. Rekisteröidyissä parisuhteissa elävillä on ollut adoptio-oikeus jo vuodesta 2009.

Uusi-Seelanti

Uuden-Seelannin parlamentti hyväksyi lain huhtikuussa 2013. Aviopareilla on myös oikeus yhteiseen adoptioon.

Iso-Britannia

Englannissa ja Walesissa samaa sukupuolta olevat ovat voineet avioitua maaliskuusta 2014 lähtien. Skotlannissa laki tuli voimaan joulukuussa 2014. Pohjois-Irlannissa sukupuolineutraali avioliitto ei ole mahdollinen, mutta rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä on oikeus adoptioon. Englannissa ja Walesissa adoptio-oikeus samaa sukupuolta olevilla pareilla on ollut vuodesta 2006 ja Skotlannissa vuodesta 2009.

Luxemburg

Luxemburgin parlamentti hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain kesäkuussa 2014. Laki astui voimaan vuoden 2015 alusta ja sisältää myös adoptio-oikeuden.

Irlanti

Irlannista tuli toukokuussa 2015 ensimmäinen maa, jossa sukupuolineutraali avioliitto hyväksyttiin sitovassa kansanäänestyksessä. Samana vuonna perheoikeutta koskevaa lainsäädäntöä muutettiin niin, että samaa sukupuolta oleville pareille sallittiin myös adoptio-oikeus.

Yhdysvallat

Yhdysvaltain korkein oikeus laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton koko maassa päättäessään kesäkuussa 2015, että osavaltiokohtaiset kiellot ovat perustuslain vastaisia. Jo ennen ratkaisua 37 osavaltiota oli sallinut sukupuolineutraalit avioliitot, ensimmäisenä itärannikon Massachusetts vuonna 2004. Samaa sukupuolta olevilla pareilla on nykyään myös oikeus adoptioon kaikissa osavaltioissa.

Kolumbia

Kolumbiassa perustuslakituomioistuin laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot huhtikuussa 2016. Adoptio-oikeuden parit olivat saaneet jo edellisvuonna.

Slovenia

Sloveniassa astui helmikuun 2017 lopussa voimaan laki, joka antaa samaa sukupuolta olevien liitoille avioliiton kaltaiset velvollisuudet ja oikeudet, adoptiota ja hedelmöityshoitoja lukuunottamatta. Avioliittolaiksi uutta lakia ei kuitenkaan kutsuta. Alun perin samaa sukupuolta olevien avioliitot yritetiin laillistaa Sloveniassa jo vuonna 2015, mutta laki kaadettiin myöhemmin kansanäänestyksessä.

Suomi

Suomessa eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muuttamisen, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti lain seuraavana vuonna. Samaa sukupuolta olevien avioliiton mahdollistava laki astuu voimaan maaliskuussa 2017. Samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voivat myös adoptoida yhdessä.

Sukupuolineutraali avioliitto sallittu osassa maata

Meksiko

Sukupuolineutraalit avioliitot hyväksyttiin vuonna 2009 pääkaupungissa Méxicossa, ja laki astui voimaan vuonna 2010. Myöhemmin samaa sukupuolta olevien avioliitot on laillistettu useissa Meksikon osavaltioissa. Pääkaupungin ohella monissa niistä samaa sukupuolta olevat parit saavat myös adoptoida.

Moni eurooppalainen maa sallii rekisteröidyn parisuhteen

Maailmassa on lisäksi koko joukko maita, joissa sukupuolineutraali avioliitto ei ole mahdollinen, mutta joissa tunnetaan joko rekisteröity parisuhde tai oikeudellisilta vaikutuksiltaan heikompi samaa sukupuolta olevien liitto.

Euroopassa tällaisia maita ovat Viro, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Liechtenstein, Italia, Kreikka, Kypros, Tšekki, Unkari, Kroatia, Malta ja Andorra.

Latinalaisessa Amerikassa samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa Chilessä ja Ecuadorissa. Samaa sukupuolta oleville pariskunnille taataan erilaisia oikeuksia myös muun muassa monissa Australian osavaltioissa.